Östtorp

Östtorp, söder om Mörlunda. 10,5 ha skog med ca 2 200 m3sk. Enklare byggnader.
Areal: 14 ha
Kommun: Hultsfred
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2018
Visning:
9/11 kl 14:00-15:00
Mindre skogsgård belägen ca 6 km söder om Mörlunda. Marken består av ca 10,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 200 m3sk, den öppna marken uppgår till ca 2 ha. Fastighetens byggnation utgörs av mindre bostadshus, garage/vedbod, uthus samt ladugård. Fastigheten är uppdelad på två skiften.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnad består av ett gammalt soldattorp som förmodligen uppförts i slutet av 1800-talet. Uppförd på torpargrund med stomme av trä/timmer, fasad med stående röd träpanel, under tak av betongtegelpannor. Bostadsyta enligt fastighetstaxeringen 65 m2 och biyta 8 m2. Byggnadsarea ca 6,5 m x 10 m. Uppvärmning med via direktverkande el samt enstaka eldstäder. Eget vatten från grävd brunn, avlopp till äldre trekammarbrunn med infiltration. Anläggningen är utdömd och behöver åtgärdas.

Nedervåningen innefattar entré via veranda, rum med trägolv och kakelugn, kök med vedspis, köksentré, hall, toalett/badrum med dusch och tvättmaskin, sovrum/allrum samt mindre trapphall.

Övervåning innefattar trapphall, rum/sovrum samt flertalet rymliga garderober.

Funktionen på eldstäderna är osäker.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är okända för dödsboet. Uppgifter avseende sophämtning, slamtömning mm kan erhållas via ÖSKs hemsida, osk.hultsfred.se

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i trä/timmer under tak av lertegel. Innefattar fähus med gjutet golv och äldre inredning, bod/garagedel med trägolv samt loge med trägolv. Byggnadsarea ca 7 m x 24 m. El finns, ej vatten. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Uthus/Garage

Garagebyggnad uppförd i trä med röd träpanel, nylagt plåttak, 2 garageplatser med gjutet golv, förråd samt utedass i sämre skick. Byggnadsarea ca 4 m x 10 m. Ej el eller vatten.

Vedbod

Uppförd i trä med röd träpanel med vita omfamningar under nylagt plåttak. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 5 m x 7 m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,2 ha. Enligt fastighetstaxeringen uppgår åkermarken till 4 ha med något sämre beskaffenhet samt arealen betesmark till 1 ha betesmark med liknande beskaffenhet. Marken ej i bruk. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns nyupprättad skogsbruksplan av Areal, Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 10,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 178 m3sk (205 m3sk/ ha). Medelboniteten uppgår till 6,1 m3sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 45 %, gran 30 % och löv inkl ek 25 %. Årlig tillväxt är beräknad till ca 44 m3sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktslag.

Övrigt

Mer information om Mörlunda samt trakterna vid Östtorp finns på www.hultsfred.se. Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Mörlunda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.

Rättsförhållande

Fastighet

HULTSFRED ÖSTTORP 1:1

Ägare

John Rynstrand dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Inägomark 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 13,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 542 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 121 000 kr
Betesmark 10 000 kr
Tomtmark 59 000 kr
Bostadsbyggnader 164 000 kr
Summa: 899 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 70 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Östtorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning