Svanstein-Turtola

Skogsfastighet med 21 ha produktiv skogsmark, 2 728 m3sk och jakt i ÄSO.
Areal: 25 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 17/10 2018
Skogsfastighet strax söder om Svanstein och 35 km norr om Övertorneå. Fastighetens skiften ligger i ett vackert och kuperat område vid Torneälvens strand. Skogsmarken uppgår till 21,2 ha och virkesförrådet har uppskattats till 2 728 m3sk. Fastigheten ingår idag i Forest Land älgskötselområde vilka jagar på totalt 6 381 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken har inventerats i oktober 2017 av Lars-Henrik Hedlund, Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 21,2 ha och det totala virkesförrådet är 2 728 m3sk. Trädslagsfördelningen är 39% tall, 28% gran och 33% löv. Medelbonitet 3,0 m3sk. Tillväxt sedan planstarten tom 2018 har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Forest Land älgskötselområde där Jan Rova, Svanstein 315 är ordförande. Registrerad areal är 6 381 ha och tilldelningen 2018 är 20 vuxna älgar samt 20 kalvar, +-10%.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖVERTORNEÅ TURTOLA 1:4

Ägare

Laina Lyydia Rovas dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,2 ha
Impediment 2,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 24,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 244 000 kr
Skogsimpediment 1 000 kr
Summa: 245 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för boende i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Svanstein-Turtola och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning