Övre Bondäng

Övre Bondäng för trevlig boendemiljö, djurhållning samt jord- och skogsbruk.
Areal: 125 ha
Kommun: Eskilstuna
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2018
Visning:
3/6 kl 11:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
12/6 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
16/6 kl 11:00
I Barva socken sydost om Strängnäs ligger Övre Bondäng. Gården är vackert belägen på en höjd med utsikt över det öppna odlingslandskapet. Övre Bondäng erbjuder en trevlig boendemiljö i det vackra södermanländska landskapet. För den hästintresserade finns möjlighet till djurhållning, man kan jaga runt husknuten och ägna sig åt jord- och skogsbruk på den egna marken. Från fastigheten tar det endast cirka 30 minuter både till Eskilstuna och Strängnäs och endast 1 timme och 20 minuter till centrala Stockholm. Varmt välkomna till Övre Bondäng!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset ligger på en höjd med härlig utsikt över gården och betesmarken framför gården. Ursprungsbyggnadenär från 1800 - talet och den taxerade boytan är 165 kvm. Huset står på en torpargrund och har en stensatt jordkällare under en mindre del. Stommen är timmer i äldsta delen och av stående plank i tillbyggnaden som gjordes 1919. Sedan har renoveringar gjorts på 1960-talet för att modernisera huset. Fasaden är klädd med liggande panel under ett tak av lertegel. Huset har kopplade tvåglasfönster. Uppvärmningen sker genom vattenburen värme från en bergvärmepump som installerades 2004 med ett borrhål på 185 m. Vatten tas från egen djupborrad brunn. Vattenprov har ej tagits sen borrhålet gjordes på 1990-talet men då var det godkänt. Avloppet är enskilt och består av ett minireningsverk från 2014. I huset finns tre eldstäder. Dessa måste besiktas och provtrycks innan de får användas.

Nedre botten består av en hall med trägolv, kök med plastmatta, köksinredning från 1960 -talet, vedspis. Kyl och frys fungerar ej och spisen behöver bytas ut. Bredvid köket finns en entré från framsidan med en mindre hall med trätak och plastmatta. Innanför köket finns ett större vardagsrum med parkettgolv och en kakelugn. I fil med vardagsrummet finns en sal med parkettgolv och en öppen spis samt dörr med glaspartier ut till hallen. Från hallen tar man sig även in till en mindre toalett under trappen till övervåningen med WC, handfat och tvättmaskin.

Övre botten består av en hall, till höger ett badrum med plastmatta, badkar, WC samt handfat. Bredvid toaletten finns ett mindre sovrum med plastmatta på golvet och en garderob. Från hallen tar man sig även in till en separat garderob samt en kattvind. Det finns även två större sovrum på övervåningen den ena har heltäckningsmatta med en kattvind med trapp upp till oinredd krypvind. Det andra större sovrummet har tre garderober, kattvind samt balkong mot framsidan.

Under del av huset finns en stensatt matkällare som nås från utsidan.

Trädgården har flera fruktträd och stora lönnar som inramar bostadshuset och skapar en trevlig boendemiljö. I stora delar av huset finns äldre pärlspontpanel kvar bakom väggskivorna. På kattvindarna på övervåningen mot framsidan finns äldre fönster kvar bakom den nya ytterpanelen.

Garage

I anslutning till bostaden finns ett enkelt kallgarage med plats för en bil. Garaget är uppfört i lösvirke på en betongplatta. Det finns en rötskada i taket och taket har delvis förstörts av vintern snö. Nuvarande ägare kommer att ta bort taket som är trasigt.

Gäststuga/Förråd

Öster om bostaden finns en byggnad uppförd i lösvirke, del av grunden murad och del av grunden på plintar, allt under ett tak av tvåkupigt lertegel. Byggnaden mäter ca 5,4 x 10,1 meter på grund och inrymmer förrådsutrymmen, bergvärmepumpen samt enklare gästrum.

Energideklaration

Ingen energideklaration har eller kommer att upprättasi samband med försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning och el: 16 955 kr
Sophämtning: 2 781 kr
Slamtömning: 3 434 kr
TOTALT: 23 170 kr

Summorna ovan avser ett helt år. Ingen har bott i bostaden de senaste åren, Dessa kostnader är endast får att hålla underhålls värme och att ha huset i drift.

Ekonomibyggnader

Ladugård med vidbyggd loge i vinkel

Logdelen är uppförd med en stolpresning på gråstensplintar, klädd med stående brädpanel och tak av plåt. Byggnaden nyttjas som förråd och lösdrift för höst i dagsläget. Byggnadsdelen har stampat jordgolv och mäter 9,3 x 23,2 meter.

Ladugårdsdelens nedre del är uppförd i timmer på en betongplatta, övre botten en lösvirkeskonstruktion, byggnaden har tak av plåt. Byggnaden inrymmer en äldre koinredning som delvis tagits bort och gett plats för tre hästboxar samt sadelkammare. Vatten och el finns i byggnaden. Takhöjd i stalldelen är uppmätt till 2,3 meter under takbjälkarna. Byggnaden mäter ca 9,0 x 19,3 meter på grund. På övre botten finns en höskulle.

Sädesmagasin

Byggnaden är uppförd med en stolpresning på stenplintar, fodrad med brädpanel under ett tak av plåt. På nedre botten finns ett förrådsutrymme med trägolv samt ett vagnslider med stampat jordgolv. På övre botten torkutrymme för spannmål med golv av perforerad plåt. Äldre spannmålsskruv monterad i taket. Byggnaden mäter 12,0 x 7,4 meter på grund.

Hönshus/vedbod

Hönshuset har ett golv av betong, vedboden stampat jordgolv. Hönshuset har väggar av stående timmer fodrade med brädpanel, vedbodsdelen uppförd i lösvirke, allt under ett tak av plåt. Byggnaden mäter ca 12,1 x 6,0 meter på grund.

Förråd/Vagnslider

Ca 100 meter nordost om gården finns en äldre förrådsbyggnad uppförd i lösvirke på betong/stenplintar. Byggnaden är brädfodrad och har ett tak av tvåkupigt
lertegel. Byggnaden har stampat jordgolv och mäter 9,3 x 6,2 meter på grund. Byggnaden har ett relativt omfattande renoveringsbehov och nyttjas idag för förrådsändamål.

Förråd

I anslutning till bostaden, väster om densamma finns en mindre förrådsbyggnad uppförd i lösvirke på en äldre betongplatta med kraftig sprickbildning. Väggar av stående brädpanel och tak av tvåkupigt lertegel. Byggnaden mäter 5,1 x 4,0 meter på grund.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen är arealen åker- och betesmark 66,6 ha. Av dessa är cirka 52 ha åkermark och resterande 14 ha är betesmark. Åkermarken på fastigheten är utarrenderad på ettårigt avtal. Arrendatorn hyr stödrätterna som är 51,52 stycken enligt arrendeavtalet från 2009. Arrendatorn bedriver ekologiskt jordbruk på markerna och har åtagande fram till och med 2019.

Skogsmark

Skogsmarksarealen uppgår enligt den av i maj 2018 ajourförda skogsbruksplanen till 55,7 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 8 135 m3sk vilket ger ett snittförråd på 146 m3sk/ha. Medelboniteten beräknas till 7,7 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen baserat på virkesvolymen är 21 % tall, 54 % gran och 25 % löv. Skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning. Ca 3 600 m3sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2, den årliga löpande tillväxten första planåret uppgår till 345 m3sk/år. För ytterligare information se bilagd skogsbruksplan. De GROT-högar som eventuellt finns kvar på kontraktsdagen tillfaller ej en köpar.e

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten.

Jakt

Jakten på fastigheten tillfaller ny ägare. Fastigheten lämpar sig bra för pyrsch- och smygjakt då det består av flera mindre skogsområden som är brutet av åkermark och hagar. I området finns förutom de vanliga småviltsarterna förekomst av älg och vildsvin. Fastigheten ingår i Härads älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Eskilstuna Bondäng 1:4

Ägare

Lars-Ebbe Bjelkefelt 1/4
Ida Bjelkefelt 1/4
Eva Bjelkefelt 1/4
Margareta Barkselius 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 125,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,7 ha
Impediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Inägomark 66,6 ha
Övrigmark 1,3 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 126,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 511 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Åkermark 1 887 000 kr
Betesmark 165 000 kr
Tomtmark 360 000 kr
Bostadsbyggnader 1 140 000 kr
Ekonomibyggnader 322 000 kr
Summa: 8 390 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 267 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Övre Bondäng och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning