Pungmakarbo

Växtliga gallringsskogar
Areal: 21 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 19/11 2019
Skog och åkermark belägen nedanför klacken samt väster om Nisshyttan. 6,3 ha åker och 14,3 ha skogsmark med ett förråd på ca 1 665 m3sk. Växtliga gallringskogar. Jakt i viltvårdsförening 3 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

6,3 ha åkermark fördelat på två skiften. Åkermarken utarrenderad 30/4-2023. Inga bidragsrätter följer åkermarken

Skogsmark

Skogsbruksplanen som upprättats av Mellanskog 2016 är framräknad till och med år 2018. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 14,3 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 1 665 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 116 m3sk/ha. Medelboniteten uppgår till 6,0 m3sk/ha och den löpande tillväxten uppgår till 84 m³sk/år under planperioden. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper enligt Se Sverige.se

Jakt

Fastigheten ingår Säters Viltvårdsförenings jaktmarker. Jakt på ca 15 000 ha. Kontaktperson och ordförande Torbjörn Orr: Telnr: 076-128 68 30

Fiske

Fastigheten ingår i Säters Fiskevårdsförening. Information finns på fiskaisater.se

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Pungmakarbo 5:6 del av

Ägare

Magnus Pelles 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Inägomark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 21,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar separat åsatt taxeringsvärde då den ingår i större taxeringsenhet.

Inteckningar

Inga penninginteckningar eller lån följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person och juridisk person (exempelvis aktiebolag) då fastigheten ligger inom socken i omarronderingsområde enligt jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning