Persbyn och Vassbotten

Skog och åkermark på tre fastigheter. Äldre byggnadsbestånd.
Areal: 40 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 17/10 2019
Tre områden med indelning:
Åmål Persbyn 1:8, 1:9 Väst, 19,6 ha skogsmark.
Åmål Persbyn 1:8, 1:9 Öst, 2,3 ha skogsmark, 3,3 ha åkermark, 0,5 ha övrig mark.
Åmål Vassbotten 1:17, 12,2 ha skogsmark, 1,2 ha åkermark, 0,4 ha övrig mark.
På Vassbotten finns ett äldre byggnadsbestånd bestående av bostadshus, ladugård och två mindre ekonomibyggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (12)

Foto: Lars Bäckström, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset på Vassbotten 1:17 är enkelt utan vatten, avlopp eller el. Värdet i fastighetstaxeringen är bedömt vara mindre än 50 000 kr.
Övriga områden på Persbyn 1:8, 1:9 saknar byggnader.

Energideklaration

Energideklaration krävs inte då det är fråga om fritidshus.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården på Vassbotten är äldre med stort reparationsbehov. Ytan är bedömd till ca 160 kvm.
Övriga två ekonomibyggnader i behov av reparation.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På området Persbyn 1:8, 1:9 Öst finns ca 3,3 ha åker i bra skick. Brukas idag av granne.
På Vassbotten 1:17 finns ca 1,2 ha åkermark som inte brukas idag.

Skogsmark

Åmål Persbyn 1:8, 1:9 Väst:
Ca 19,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 4.400 m3sk. Det finns en övervikt av äldre skog med ca 3.300 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten är beräknad till ca 7,0 och gran och tall är dominerande träslag.

Åmål Persbyn 1:8, 1:9 Öst:
Ca 2,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 530 m3sk. Medelboniteten är beräknad till ca 5,6. Tall är dominerande träslag. I princip all skog i huggningsklasserna S1 och S2.

Åmål Vassbotten 1:17:
Ca 12,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1.700 m3sk. Medelboniteten är beräknad till ca 6,6 och gran är dominerande träslag. Ganska jämn åldersfördelning med ca 540 m3sk i huggningsklass S1.

Se i övrigt bifogade skogsbruksplaner.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

All jakt följer fastigheterna.

Övrigt

Bud lämnas separat på varje område.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Persbyn 1:8, 1:9, Vassbotten 1:17

Ägare

Birgitta Strands dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,4 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Skogsmark 2,3 ha
Åkermark 3,3 ha
Övrigmark 0,5 ha
Skogsmark 12,1 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Åkermark 1,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 39,5 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

På Åmål Persbyn 1:8 och 1:9 finns två skriftliga pantbrev på totalt 60 000. Båda är samintecknade med Åmål Persbyn 1:19. Ett skriftligt pantbrev på 87 200 på Vassbotten 1:17. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Persbyn och Vassbotten och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning