Svensbyn

Produktiv skogsmark om 201 ha, 8 006 m3sk och jakt. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 309 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 895 000 SEK
Anbudsdag: 7/11 2017
Skogsfastighet i ett skifte med en produktiv skogsmarksareal om 201,5 ha och 8 006 m3sk i totalt virkesförråd. Fastigheten ägs av aktiebolag vilket gör det möjligt för juridisk person att förvärva. Älgjakten på fastigheten bedrivs idag enskilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Christoffer Olofsson vid Skogsstyrelsen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 201,5 ha och virkesförrådet har uppskattats till 8 006 m3sk. Trädslagsfördelningen är 89% tall, 7% gran, 4% löv och <1% contorta. Medelbonitet 2,7 m3sk/ha och år.

Jakt

Jakten på Fastigheten bedrivs enskilt och tilldelning för 2017 är 1 kalv.

Jaktstuga

Jaktstugan i avdelning 41 i bifogad skogsbruksplan medföljer inte Fastigheten och kommer att flyttas senast den 31 juli 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Piteå Svensbyn 9:25

Ägare

1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 309,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 201,5 ha
Impediment 95,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 0,8 ha
Summa: 298,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2014
Skogsmark 1 595 000 kr
Skogsimpediment 128 000 kr
Summa: 1 723 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Svensbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning