Prästslåttsmyran

5 ha skogsmark vid Sidskogen. Jakt i jaktklubb.
Areal: 7 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 250 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2018
Lättillgängligt skogsskifte vid byn Sidskogen, västra Järvsö. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 5 ha och virkesförrådet uppskattas till ca 600 m3sk. Medelboniteten uppgår till 5,4 m3sk per hektar och år. Jakt i Sidskogens jaktklubb.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över försäljningsobjektet upprättades i juli 2018 av Love Persson | Areal. Enligt den uppgår försäljningsobjektets produktiva skogsmarksareal till 5,1 ha. Virkesförrådet uppskattas till 634 m3sk och boniteten till 5,4 m3sk/ha/år. Volymen fördelar sig på 73 % tall, 22 % gran och 5 % löv. Skogen är huvudsakligen gallringsskog. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Sidskogens jaktklubbs område om ca 2 400 hektar. För mer information kontakta ordförande Olov Olsson, telefonnummer
070-638 75 72.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL ÄLVSÄTRA 2:51, del av

Ägare

Gert Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,1 ha
Myr/kärr/mosse 1,6 ha
Summa: 6,7 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Förvärvstillstånd

I samband med fastighetsreglering och lantmäteriförrättning till köparens fastighet ansöks om underställning vilket motsvarar Länsstyrelsens förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning