Ramsbyn

Virkesrik skogsfastighet i två skiften. 6 100 m3sk där 4 600 m3sk är avverkningsbart.
Areal: 30 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 900 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2019
Virkesrik skogsfastighet med två skiften på totalt ca 30 ha. All mark är bedömd som produktiv. Ca 6.100 m3sk med ca 4.600 m3sk i avverkningsbar ålder. Marken är under avstyckning från hemskiftet där byggnader och åkermark finns.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (8)

Foto: Lars Bäckström, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Ett större och ett mindre skifte med totalt ca 6.100 m3sk. Gran är dominerande träslag och medelboniteten är beräknad till 6,2. Den beräknade årliga tillväxten är ca 180 m3sk. Med tanke på åldersfördelning bör slutavverkningar göras i närtid.

Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns en nyckelbiotop på avdelning 11 i skogsbruksplanen.

Jakt

All jakt följer fastigheten. Ingår i Ramsbyn – Norra Kölviken älgjaktområde. Området är ca 2 300 ha.

Övrigt

Det är ansökt om avstyckning hos lantmäteriet. Det går inte att säga när den är avslutad vilket gör att en tillträdesdag inte kan fastställas i förväg.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Ramsbyn 1:29, 1:30, 1:31

Ägare

Inger Nilsen 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,0 ha
Summa: 30,0 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten är under bildande saknas relevant taxeringsvärde. Skogsbruksvärdet för hela fastigheten 2018 är 1 523 000 kr baserat på en produktiv skogsareal på 25 ha.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Ramsbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning