Ravlunda Västergård

Klassiskt skånskt boende i fyrlängad gård med avskilt läge, jakt, jord och skog.
Areal: 35 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/12 2019
Visning:
30/10 2019
Föranmälan krävs.
2/11 2019
Föranmälan krävs.
20/11 2019
Föranmälan krävs.
23/11 2019
Föranmälan krävs.
Vid foten av Brösarps backar ligger oasen Ravlunda Västergård som erbjuder ståndsmässigt boende i avskilt läge, jakt, jord, skog och havsutsikt över Hanöbukten.

Fastigheterna har varit i familjens ägo sedan 1760-talet och gården uppfördes på platsen vid enskiftet på 1820-talet. Mangårdsbyggnaden är av klassiskt skånskt snitt med yttermåtten 30 x 6 meter och bildar med ekonomibyggnaderna en traditionell fyrlängad gårdsbild med stensatt innergård.

Interiört sticker det stora vardagsrummet ut liksom hela nedervåningen i mangårdsbyggnaden, med sina fem rum som ligger i fil.

Åkermarken är upplåten genom treårigt arrendeavtal, men fastighetsägaren må disponera åkermarken väster om mangårdsbyggnaden, jämte korrigering av arrendeavgiften och att arrendatorn förvarnas ett år i förväg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (23)

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden är ursprungligen uppförd på platsen i samband med enskiftet på 1820-talet, då gården flyttades ut från Ravlunda by. Byggnaden är en riktig skånelänga med yttermåtten 30*6 meter och nedervåningens fem rum i fil ger ett gediget intryck. Byggnaden har löpande underhållits, såsom exempel byttes ytterdörrarna 2018, och är sammantaget i gott skick.

Genom köksentrén, med elcentralen, nås köket som helrenoverades 2007. Då sattes ett IKEA-kök in och vitvarorna (diskmaskin, frys/kyl och spis) installerades. Samtidigt lades det solida ekgolvet på plats och köket kompletterades med en vedkamin. I anslutning till köket är det tillbyggt ett praktiskt skafferi som även rymmer en garderob och ett serveringsskåp.

Efter köket följer två mindre rum, vardagsrummet och vinkelrummet, båda med plankgolv. I vardagsrummet finns en vedkamin. Huvudentrén erbjuder utgång såväl söderut som norrut och i hallen ligger badrummet, som helrenoverades 2012. Efter hallen nås stora rummet, som verkligen gör skäl för namnet, den estimerade ytan uppgår till 60 m². Trägolven och den öppna spisen ramar in rummet. Följt av stora rummet ligger två sovrum.

I delen av bostadsbyggnaden som ligger i östra längan finns pannrum och vinkällare, med kyla året om. I pannrummet finns fristående frys, hydrofor samt jordvärmepanna från 2006, med tillhörande kollektorslang om 500 meter. Jordvärmepannan renoverades 2017.

På övervåningen i den möblerbara hallen nås balkongen i söderläge. Utöver hallen finns på övervåningen två sovrum med garderober och råvind.

Uppvärmning från jordvärmepanna samt ovan nämnda värmekällor. Vatten från djupborrad brunn från 2004. Delar av avloppsanläggningen uppfyller inte dagens krav. Kontakta Martin Lindskog för närmre information.

Interiörbilder beställs separat av Martin Lindskog.

Ekonomideklaration

Finns inte.

Ekonomibyggnader

Västra längan

Ungefär hälften av den västra längan, med en total estimerad byggyta om knappt 200 m², erbjuder en smakfullt inredd festlokal. Därutöver förvaringsutrymme.

Norra längan

I den norra längan, med uppskattad byggyta om cirka 280 m² finns stallet. Stallet har inte brukats för sitt ursprungliga ändamål sedan 1970-talet. Innertakhöjden uppgår till cirka 2,3 meter. Gälle på övervåningen. Utöver stallet finns i norra längan förvaringsutrymmen.

Östra längan

Den östra längans beräknade byggyta är drygt 200 m² och där finns drängkammaren med sättugn, verkstaden, foderkammaren och ateljén.

Hönshus

Friliggande byggnad, med gjutet golv, som på senare tid nyttjats som förvaringsutrymme, med yttermåtten 8 x 5,5 meter.

Garage

Friliggande garage, med jordgolv, med fem portar. Byggnadsytan skattas till 140 m².

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheternas åkermarksareal uppgår till 25 ha, enligt taxeringen. Motsvarande betesmarksareal är 1 ha. Åkermarksarealen är huvudsakligen av klass 5 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län.

Åkermarken är upplåten genom arrende med tre års löptid löpande från 2020-03-14, mot arrendeavgift om 63 000 kr och tillkommande mervärdesskatt. Fastighetsägaren medges i arrendeavtalet, med korrigering av avgiften, rätt att disponera åkermarken belägen väster om gården givet att arrendatorn informeras ett år i förväg.

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Martin Lindskog maj 2019.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till drygt 7 ha och virkesförrådet uppgår till drygt 1 100 m³sk. Skogsmarken berörs av en fornåker.

Jakt

Tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Ravlunda 3:1, del av samt Tomelilla Bosarp 2:4

Areal

Enligt fastighetsdatautdrag är total areal för Simrishamn Ravlunda 3:1 32,68 ha och Tomelilla Bosarp 2:4 5,39 ha.

Taxeringsvärde

För taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Penninginteckningar om 110 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning