Rävvåla

Fin tallskog vid vägkant med jakt.
Areal: 17 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 5/9 2018
Ett talldominerat skogsskifte i närheten till Saxdalen. Lättåtkomligt via vägar och den plana marken. Uppskattad volym ca 3 200 m³sk, varav 2 700 m³sk i huggningsklasserna S1-S2. Jakt i jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 16,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 208 m3sk, vilket motsvarar ca 198 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 80 % av virkesförrådet medan gran har 19 % och lövträd har 1 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 82 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson mars 2018.

Jakt

Ingår i Saxdalens Jaktvårdsförening med jakt på ca 750 ha. Ordförande: Agne Karlsson, Saxdalen.

Övrigt

Välskött skogsskifte med bra tillgänglighet och virke av bra kvalité.

Rättsförhållande

Fastighet

LUDVIKA RÄVVÅLA 2:12

Ägare

Gösta Hällströmer 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 16,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 571000 kr

Inteckningar

Ett skriftligt pantbrev på 40 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 3 700 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 5 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Rävvåla och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning