Ringnäs

Välskött ungskogsfastighet i Söderala om ca 60 ha med ett virkesförråd om drygt 6 100 m³sk. Jakt i VVO.
Areal: 60 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet i Söderala strax väster om Söderhamn. Skogen är välskött och merparten av arealen rymmer skog i åldrarna 20 till 50 år och därmed är den löpande tillväxten hög. Virkesförrådet om drygt 6 100 m³sk utgörs av ca 60 % tall och resterande 40 % utgörs till lika delar av gran och löv. Avstånden för terrängtransport är relativt korta då vägnätet är välutbyggt. Jakt i Söderalas viltvårdsområde. På fastigheten finns även en upplåtelse för jaktskyttebana samt en byggnad på ofri grund.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (22)

Foto: Göran Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i maj 2019 av Bellton Konsult, Bo Rosén och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 53,7 ha. Virkesförrådet uppgår till 6 149 m³sk vilket ger ett medelförråd om 115 m³sk/ha. Åldersfördelningen har en tyngdpunkt på skog i åldrarna 20 till 50 år vilket ger en hög löpande tillväxt på fastigheten. Skogarna är välröjda och skötta. Medelboniteten är skattad till 4,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 309 m³sk/år (5,8 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige, Metria

Jakt

Fastigheten ingår i Söderalas Viltvårdsområde om ca 2 200 ha där Bengt Jansson är ordförande och nås på telefon 070516 38 33 för frågor om Viltvårdsområdet. Jakten är enligt säljaren muntligen upplåten hela jaktåret -19/-20. Ny ägare kan tillträda jakten jaktåret -20/-21.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Söderalas Fvo. Mer information finns på www.soderalafvof.se

Skjutbana

Söderalas VVO har anlagt och nyttjar en jaktskyttebana på fastigheten. Säljaren har sporadiskt fakturerat nyttjanderättshavaren ca 200 kr per år i arrendekostnad.

Vägar

Fastigheten berörs enligt säljaren av Boänges vägförening där vägavgiften varierar från år till år.

Byggnad på ofri grund

Den stuga som finns norr om Bergatjärnen ägs av annan än säljaren varvid denna byggnad och eventuella uthus inte ingår i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

SÖDERHAMN RINGNÄS 2:11

Ägare

Elver Roos 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,7 ha
Myr/kärr/mosse 3,4 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 59,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 274 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Summa: 1 284 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 517 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen utanför glesbygd varvid fysisk person ej behöver söka förvärvstillstånd. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning