Rönnebröd

Fastighet i viltrikt område. Produktiv skogsmark om 10 ha, 1 300 m3sk.
Areal: 11 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 17/1 2020
I viltrikt område på ömse sidor om Rönnebrödsvägen ligger den obebyggda skogsfastigheten Rönnebröd. På skiftet norr om Rönnebrödsvägen ligger en del av en damm, vars huvudsakliga del är belägen på en grannfastighet. Fastigheten är lämplig för den självverksamme skogsägaren och erbjuder jaktmöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (13)

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheten är i sin helhet i klass 11 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län.

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Oskar C Nilsson, Sydved, november 2019.
Virkesförrådet uppgår till drygt 1 300 m³sk. Medelboniteten uppgår till 6,1 m³sk/ha/år, årlig tillväxt 64 m³sk.

Nyckelbiotoper

Vid prospektets upprättande fanns inga noteringar i Skogens pärlor,
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Jakt

Tillgänglig fr.o.m. tillträdesdagen för ny ägare. God tillgång på klövvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Rönnebröd 1:27

Ägare

Cecilia Ganslandt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 11,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 406 000 kr
Summa: 406 000 kr

Inteckningar

Ansökan gällande dödande av inteckning enligt 20§ lagen om dödande av förkommen handling gällande det skriftliga pantbrevet om 22 900 kr inlämnad november 2019.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning