Rosvik

Virkesrik skogsfastighet i Rosvik, 48 ha prod. skogsmark, 8 620 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 59 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 495 000 SEK
Anbudsdag: 14/1 2019
Virkesrik skogsfastighet i Rosvik med närhet till industrin. Hela virkesförrådet är i slutavverkningsmogen ålder. Skogen som i huvudsak består att tallskogar kan till största del avverkas under barmarkssäsongen och det finns vägar med bra bärighet fram till skiftena. Fastigheten ingår i Rosviks viltvårdsområde vilka jagar på 5 450 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i november 2018 av Petter Huuva, Luleå omfattar den produktiva skogsmarksareal 48,3 ha och virkesförrådet har uppskattats till 8 620 m3sk. Trädslagsfördelningen är 71% tall, 22% gran och 7% löv. Medelbonitet 3,5 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Rosviks viltvårdsområde där Lars-Olov Andersson, Rosvik är ordförande. Viltvårdsområdets totala areal är 5 450 ha och tilldelning var i år 13 vuxna älgar och 13 kalvar. Källa: Gerd Stuge, Länsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Piteå Rosvik 5:65

Ägare

Kerstin Sandqvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,3 ha
Impediment 9,9 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 58,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 063 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Summa: 1 079 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Rosvik och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning