Rya

Tilltalande fastighet med 50 ha produktiv skogsmark och 7 200 m3sk.
Areal: 50 ha
Kommun: Örkelljunga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 20/1 2020
Obebyggd tilltalande skogsfastighet med goda förutsättningar för ett varierat skogsbruk genom jämn åldersklassfördelning, god bonitet och goda drivningsförhållanden. Fastigheten är huvudsakligen samlad i ett skifte, vilket medger goda jaktmöjligheter. Jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-07-01. Fastigheten är lätt att nå från Riksettan och E4, vilket gör att det tidsmässiga avståndet till Helsingborg inte är långt. Strax norr om fastigheten, utmed Riksettan, ligger Örkelljunga golfklubb med tillhörande restaurang.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (17)

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan ursprungligen upprättad 2008. Skogsbruksplanen ajourhållen oktober 2019 varvid genomförda avverkningar och tillväxt beaktats samt relaterats till laserscanning.

Vid besiktning av fastigheten konstaterades att delar av avdelning 9 består av ett rent lärkbestånd samt att avdelningens virkesförråd framräknat i skogsbruksplanen är lågt. I avdelning 6 västra del finns ett trädslagsrent granbestånd, avvikande från övriga delar av avdelningen.

Virkesförrådet uppgår till drygt 7200 m³sk.
Medelboniteten uppgår till 9,5 m³sk/ha/år, årlig tillväxt 317 m³sk.

Kvarvarande virke och GROT är sålt till tredje man och kommer att bortforslas före tillträdesdagen.

Det från övriga delar av fastigheten friliggande skogsskifte 3 ingår inte i skogsbruksplanen. Skiftet är cirka 0,26 ha stort och är beläget i Bredemosse, cirka 2 km norr om övriga delar av fastigheten. Kontakta ansvarig mäklare för kartunderlag mm.

Nyckelbiotoper

Vid prospektets upprättande fanns inga noteringar i Skogens pärlor,
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Jakt

Tillgänglig fr.o.m. 2022-07-01 för ny ägare. Fastigheten ingår i Vedby-Oderljunga älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Örkelljunga Rya 2:5

Ägare

Cecilia Ganslandt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,9 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 51,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 522 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 3 525 000 kr

Inteckningar

Ansökan gällande dödande av inteckning enligt 20§ lagen om dödande av förkommen handling gällande det skriftliga pantbrevet om 202 000 kr inlämnad november 2019.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning