Sällebråten

Såld
Välskött skogsgård med fint boende nära Lidhult. Anlagda vattendammar. 9 090 m3sk.
Areal: 89 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Gården Sällebråten är en väl omhändertagen större jord-/skogsbruksfastighet belägen utanför Lidhult mellan Ljungby och Halmstad.
Rymlig mangårdsbyggnad uppförd 1930 i trevlig byggnadsstil med brutet tak, jordvärme och nytt avlopp. Gäststuga med bra möjligheter till generationsboende och/eller uthyrning om så önskas. Ladugård lämpad för mindre djurhållning, förråd och garage. All byggnation på gården väl underhållen och befinner sig i gott bruksskick. Två fina anlagda vattendammar/viltvatten ligger strax intill boendemiljön, varav den ena med utplanterade kräftor.
Fastighetens totala areal uppgår till ca 89,5 ha enligt ny skogsbruksplan, varav produktiv skogsmark ca 62,1 ha med bedömt virkesförråd ca 9 093 m3sk (medeltal 146 m3sk/ha) samt ca 4,8 ha åker- och betesmark. Myrimpediment, övrig areal och vatten tillkommer. Den välskötta skogsmarken är grandominerad och lättillgänglig med utbyggt skogsbilvägnät.
Jakträtten på fastigheten är fri att disponera för ny ägare direkt på tillträdesdagen. Strandrätt och fiskerätt i del av Kölsjön.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning