Sangis

Produktiv skogsmark om 13 ha, 1 071 m3sk och jakt i VVO på 5 000 ha.
Areal: 16 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 350 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2019
Bebyggd fastighet med en produktiv skogsmarksareal om 13,2 ha och ett totalt virkesförråd på totalt 1 071 m3sk. Byggnaderna utgörs av bostadshus i dåligt skick samt två förrådsbyggnader. Gården ligger med strand mot Sangisälven. Jakträtt i Sangis viltvårdsområde vilka jagar på ca 5 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (15)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten är bebyggd med bostadshus i 1½-plan med oinredd vind. På entréplanet finner du hall, WC med dusch, kök, och två rum. Utvändigt är huset beklätt med plåttak och träfasad, fönster av två-glas. Huset är anslutet till elnätet och har kommunalt vatten- och avlopp. Huset är i dåligt skick. Byggnadsarean är ca 79 kvm, 7,9 x 10 m.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

På gården finns även två förrådsbyggnader.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 1,2 ha åkermark i gott skick som brukas av lantbrukare i närområdet, inget skriftligt kontrakt finns för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Lars-Henrik Hedlund vid Skogsstyrelsen 2018 är den produktiva skogsmarksarealen 13,2 ha och virkesförrådet är totalt 1 071 m3sk. Trädslagsfördelningen är 69% tall, 17% gran och 14% löv och medelboniteten är 3,4 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår i Sangis viltvårdsområde vilka jagar på totalt ca 5 000 ha, ordförande är Rune Lindqvist, Sangis. Deras tilldelning för 2019 är 17 vuxna älgar och 17 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Sangis 1:14

Ägare

Lisa Sandberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,2 ha
Impediment 2,0 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 1,2 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 18,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 272 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 10 000 kr
Tomtmark 80 000 kr
Bostadsbyggnader 70 000 kr
Summa: 438 000 kr

Inteckningar

Det finns en skriftlig inteckning i Fastigheten om 2 500 kr. Inteckningen är förkommen och ansökan om dödning är inlämnad till Lantmäteriet. Dödningsförfarandet tar 6-9 månader att genomföra.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person boende i Kalix kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Sangis och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning