Säterbo och Brattberget

Totalt 20 000 m3sk i Säterbo och Brattberget. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 149 ha
Kommun: Arboga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/2 2019
Areal har uppdraget att förmedla fyra skogsfastigheter i Säterbo och Brattberget strax sydost om Arboga. På fastigheterna bedrivs ett aktivt skogsbruk så det finns skog i olika åldrar. Här finns endast skog, inga byggnader. Det samlade virkesförrådet uppgår till cirka 20 000 m3sk. Säljaren Prästlönetillgångar i Västerås stift önskar sälja samtliga fastigheter som en helhet men bjuder även möjlighet för intressenter att lägga bud på de enskilda fastigheterna. Även juridisk person kan förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-537 12 88

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som upprättats av Prästlönetillgångar i Västerås stift är framräknad till och med år 2017, 2018 års tillväxt är därmed ej beaktad. Skogsbruksplanen anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 131,8 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 20 353 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 154 m3sk/ha. Skogen har brukats över tid och har en relativt jämn åldersklassfördelning. Detta gör att en stor del av skogen befinner sig i tillväxtfas vilket ger en skattad tillväxt om hela 7,3 m³sk/ha/år under planperioden. Medelboniteten uppgår till 6,3 m3sk/ha och den löpande tillväxten uppgår till 963 m3sk/år. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns ingen registrerad nyckelbiotop. Det finns en nyckelbiotop-bolag (Källa: Skogens pärlor), denna har nuvarande ägare avsatt som nyckelbiotop. En köpare får förutsätta att området håller höga naturvärden och kan komma att klassas som nyckelbiotop vid en inventering av Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten erbjuder goda viltbiotoper med fina jaktmöjligheter, de främsta jaktbara vilten utgörs av vildsvin, älg och småvilt. Att skogen ligger i ett större skogsområde med närliggande inägor bidrar till de goda möjligheterna. Fastigheterna ingår i Arboga Älgskötselområde och Arboga kronhjortsskötselområde. Jakten på fastigheterna är upplåten till Arboga

Jaktklubb, avtalet löper på ett år från den 1 juli. Avtalet är ej uppsagt och löper därmed till 2020-06-30. Jaktinventarier på fastigheten tillhör jaktarrendatorn och ingår följaktligen ej i fastigheten.

Övrigt

Även juridisk person kan förvärva.

Rättsförhållande

Fastighet

ARBOGA SÄTERBO 1:3, del av samt 1:4, mfl

Ägare

Svenska Kyrkan Prästlönetillgångar 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 131,8 ha
Impediment 15,8 ha
Övrigmark 2,1 ha
Summa: 149,7 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 69
070-537 12 88

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Säterbo och Brattberget och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning