Sävast

Bebyggd skogsfastighet med 25 ha produktiv skogsmark, 4 022 m3sk. Jakt i Sävast viltvårdsområde.
Areal: 38 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 975 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2019
Visning:
21/11 kl 17:00-17:45
24/11 kl 14:00-14:45
Bebyggd skogsfastighet belägen i Sävast mellan Luleå och Boden. Fastighetens byggnader som utgörs av bostadshus, bagarstuga och ladugårdsbyggnad bildar ett fint gårdscentrum med grov tallskog som fond och utsikt över den egna åkermarken om 7,5 ha. Gården ligger endast ett stenkast från Sävast golfbanan och Bodens businesspark och tio minuters bilfärd från Bodens Ridklubb på Bränslan. Skogsmarken uppgår till 25 ha och virkesförrådet som i huvudsak utgörs av slutavverkningsbar skog har uppskattats till 4 022 m3sk. Jakten på Fastigheten ingår i Sävast viltvårdsområde, vilka jagar på 4 559 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (24)

Foto: Husfoto och Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshuset är i 1 ½ plan ursprungligen och är uppfört på 1950-talet och senaste större renovering genomfördes på 1986. Huset har enkel standard men byggnadens allmänna skick är gott. Entréplanet är inrett med två rum och kök med matplats, hall samt WC med dusch. På övre plan finns det ytterligare tre sovrum, hall och två oisolerade förrådsutrymmen. Huset värms upp genom vattenburna radiatorer med en vedpanna, med inbyggda elpatroner, från 1977 som energikälla. Byggnaden är ansluten till Sävastnäs vattenförening och avloppet är enskilt. Yttertak av plåt och fönster av två-glas. Boarean är ca 113 kvm och biarean är 99 kvm. Ventilation genom självdrag.

Källare inredd med hall, pannrum/vedrum, tvättstuga, förråd och två matkällare.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad och visar på en energiprestanda på 154 kWh/m2 och år, energiklass E.

Bagarstuga

På Gården finns en timrad bagarstuga med bakugn vilken är inredd med storstuga och två kammare. Vidbyggt bagarstugan finns ett enklare förråd/garage. Taket är beklätt med eternittak. Bakugnens funktion är osäker.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Fastigheten är bebyggd med äldre ladugårdsbyggnad. Byggnaden mäter 28,9 x 9,5m. Byggnaden är intakt och har sin ursprungliga planlösning kvar ytorna fördelar sig på en ladugård, stall, mjölkrum och hölada. Byggnaden har i huvudsak en trästomme med träfasad men en del är murad i natursten. Taket är av plåt. Det finns en borrad vattenbrunn i ladugården.

Det finns även en timrad lada med jordkällare, garage och en förrådsbyggnad i dåligt skick.

Skog och mark

Åker- och skogsmark

Det finns 7,5 ha åkermark på Fastigheten som i dagsläget brukas av lantbrukare i närområdet, det finns inte något skriftligt arrendeavtal för upplåtelse.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Petter Huuva, Luleå omfattar den produktiva skogsmarksarealen 25 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 4 022 m3sk. Trädslagsfördelningen är 44% tall, 34% gran och 22% löv. Medelbonitet 3,3 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheterna ingår i Sävast viltvårdsområde där Daniel Widman, Boden är ordförande. Jakten bedrivs på ca 4 559 ha och älgtilldelningen är i år 10 vuxna älgar och 10 kalvar.
Källa: Gerd Stuge, Länsstyrelsen.

På Sävast 4:14, skifte 1 finns det en timrad koja i bra skick,

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Sävast 4:10 och 4:14

Ägare

Sten Broström dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,0 ha
Myr/kärr/mosse 5,5 ha
Berg/hällmark 0,7 ha
Inägomark 7,5 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 39,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 776 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Åkermark 77 000 kr
Tomtmark 164 000 kr
Bostadsbyggnader 364 000 kr
Ekonomibyggnader 54 000 kr
Summa: 1 442 000 kr

Inteckningar

Det finns två skriftliga inteckningar om totalt 213 000 som gäller i Fastigheterna Sävast 4:10 och 4:14. Inteckningarna är förkomna och ansökan om dödning är inlämnad till Lantmäteriet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helén Engström
Ekonom
0920-970 70
070-293 11 45

Senast inkomna fastigheter till försäljning