Örsby

Örsby Södergården vid Hemsjön. 61 ha skog med 12 200 m3sk och 31,5 ha jord.
Areal: 96 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 2/11 2017
Fastigheten Örsby 1:53, Södergården, är belägen i Örsby by i Norra Ljunga socken, ca 6 km sydväst om Sävsjö. Den totala arealen uppgår till ca 96 ha, fördelat på 7 skiften, varav skogsmark ca 61 ha och jordbruksmark ca 31,5 ha. Hemskiftet innefattar bostadshus i anslutning till Hemsjön, garage, ladugård från 1981 samt uthus. Bostadsbyggnaden utgörs av ett 1½ planshus med källare, boyta om 148 m2. Skogsmarken är skogsrik och har jämn åldersfördelad skog med bra tillväxt. Virkesförråd om ca 12 200 m3sk och en medelbonitet på 8,5 m3sk/ha och år. Jorden fördelad på tämligen större, lättbrukade skiften och arealen uppgår till 31,5 ha enligt skogsbruksplanen. Jakt och fiskerätt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Uppfört år 1927 (enligt Gods & Gårdar) i 1½ plan med källare, timmerstomme, vit tegel fasad, tak med betongtegel. Taxerad boyta om 148 m² och biyta om 90 m², byggnadsarea ca 9m x 12m. Vatten från egen, grävd brunn, avlopp till trekammarbrunn med infiltration från 2015. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från vedpanna i källaren, elpatron finns. Två köksspisar samt en kakelugn finns men är ej kontrollerade och har eldningsförbud. Samtliga fönster bytta 2007. Bostaden är uthyrd.

Nedervåningen innefattar entré med hall samt trapp till övervåningen, vardagsrum och allrum, sovrum, kök med skafferi och anslutande köksentré samt toalett/wc med dusch.

Övervåningen innefattar hall med två anslutande garderober, rum/sovrum, vardagsrum med anslutande garderober, kök samt toa/wc med badkar.

Källare under hela huset innefattande bl.a. pannrum, tvättrum samt förråd.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd 1981, murat fähus med gjutet golv, vagnsbod/loge byggt i trä med gjutet golv, ränne byggt i trä med trägolv, spannmålstork. Byggnaden har plåttak. Äldre inredning för uppbundna kor, 36 platser, ungdjursavdelning samt kalvboxar på spalt mm. Mjölkrum, apparatrum, kontor och toalett med gjutet golv. El och vatten. Inredning i mjölkrummet följer. Byggnadsarea ca 59m x 12m.

Uthus/hönshus

Uppförd i trä med plåttak. Mindre gäststuga med vedkamin, mindre förråd med stege upp till loft, hönshus, utedass. El, ej vatten. Byggnadsarea om
ca 12m x 4m.

Garage

Murade väggar med överbyggnad i trä samt plåttak. En port med grusgolv, resterande tre med gjutet golv, mindre förråd på baksidan med grusgolv. Ej el eller vatten.

Ladugård

Gammal ladugård i dåligt skick, uppförd i trä/timmer med plåttak. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 8m x 33m.

Bod

I anslutning till gamla ladugården, sämre skick, uppfört i timmer med plåttak. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 3,5m x 7m.

Ängslada

Belägen på södra utskiftet. Uppförd i trä med plåttak, jordgolv. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 6 m x 11m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den öppna marken till 31,5 ha klassad som inäga/åker. Den taxerade arealen är 21 ha åkermark med normal avkastning och kvalitet samt tillfredställande dränerad. Den taxerade betesmarken uppgår till 12 ha med liknande beskaffenhet som åkermarken. Jorden är utarrenderad på kontrakt. Innevarande period löper till 2021. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Skogsmarken är fördelad på sju fristående skiften. Skogsmarken har bra boniteter med bra tillväxt. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2017 av Highland Forest, Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 60,7 ha med ett aktuellt virkesförråd om 12 200 m3sk, motsvarande 201 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 22 %, gran 71 % samt löv 7 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,5 m³sk/ha och år och årlig tillväxt beräknad till ca 325 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör S1 och S2 skog ca 7 620 m³sk.

Jakt

Muntligt upplåten. Jakten tillfaller ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktlag.

Fiske

Fiskerätt i Hemsjön.

Övrigt

För mer information om Örsby med omnejd, se www.savsjo.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmarkering kommer ej att ske av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Örsby 1:53

Ägare

May Larsson 1/2
Arne Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 98,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,7 ha
Inägomark 31,5 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 95,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 512 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Åkermark 544 000 kr
Betesmark 140 000 kr
Tomtmark 240 000 kr
Bostadsbyggnader 586 000 kr
Ekonomibyggnader 470 000 kr
Summa: 5 504 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två penninginteckningar om totalt 450 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Jag är intresserad av fastigheten Örsby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning