Sävsjön

En större skogsfastighet i ett skifte strax norr om Fors som också Juridisk person får förvärva. Inom fastigheten finns en sjö på 3,2 ha. Fastigheten består till större delen av ung- och gallringsskog. Totalt 90 ha skog med 13 000 m³sk.
Areal: 97 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/3 2020
En större skogsfastighet i ett skifte strax norr om Fors som också Juridisk person får förvärva. Inom fastigheten finns en sjö på 3,2 ha. Fastigheten består till större delen av ung- och gallringskog. Totalt 90 ha skog med virkesförrådet 13 000 m³sk. Löpande tillväxt för närvarande ca 653 m³sk/år. Lättillgängligt då skogsbilväg går jäms västra rågången. Skogsvägen har utfart till riksväg 68.
Pris: 7 000 000 kr.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 90,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 13 042
m³sk, vilket motsvarar ca 155 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 57 % av virkesförrådet medan gran har 28 % och
lövträd har 15%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten
uppskattas för närvarande till ca 617 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med
beståndskarta. Inventeringen är gjord av FORAN Forest AB under mars 2016 och uppräknad med teoretisk tillväxt
tom 31/12‐2019. Översiktligt kontrollerad och justerad av Christer Carlsson Svensk Skogservice AB 19/2‐2020

Jakt

Jakten är utarrenderad tom 30/6-2017 till Östanfors VVO. Viltvårdsområdet har en areal om
ca 2 000 ha. Kontaktperson är Mats Lennartsson, Pellbo, Folkärna. Jakten utarrenderad tom 30:6-2020

Fiske

Bysamfällt fiske utom Halsjön och Forssjön (Avesta Östanfors FS:12)

Naturvärden

Inga registrerade Nyckelbiotoper, naturvärden, fornlämningar enligt se Sverige,

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Rättsförhållande

Fastighet

AVESTA FOLKÄRNA-VÄSTANSJÖ 3:1

Ägare

Boliden Mineral Ab 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 94,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,5 ha
Myr/kärr/mosse 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 5,4 ha
Vatten 3,2 ha
Summa: 100,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 3 076 000 kr
Summa: 3 076 000 kr

Inteckningar

Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk eller juridisk person.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning