Sestorp

Välskött skog, 28 ha prod. skogsmark, 5 239 m3sk, 5 ha inägomark och 11 ha vatten.
Areal: 36 ha
Kommun: Ödeshög
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2018
Visning:
27/5 2018
Vänligen anmäl deltagande.
31/5 2018
Vänligen anmäl deltagande.
Sestorp, belägen strax söder om Ödeshög intill Visjön, är en välskött skogsfastighet med god tillväxt. Gårdens 36 ha fördelar sig på 28,3 ha skogsmark med ett virkesförråd om 5 239 m3sk, 5,2 ha inägomark samt 2,6 ha övrig mark. Till det kommer 11,6 ha vatten. Bostadshuset är i gott skick och ligger högt med utsikt över sjön. Utöver bostaden finns en rejäl maskinhall, ladugård samt övriga ekonomibyggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Med ett högt, trevligt läge och med utsikt över Visjön ligger Sestorps bostadshus. Bostaden är ursprungligen uppförd 1895. Nuvarande ägare har de senaste 15 åren renoverat bostaden som idag håller ett gott skick.

Bostaden vilar på en stensatt grund med timmerstomme uppförd i 1 ½ plan under sadeltak. Fasaden är klädd med träpanel och på yttertaket ligger lertegel. Framsidan pryds av en isolerad glasveranda och på baksidan med utsikt över sjön finns en altan. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 110 kvm och med en biyta om 70 kvm fördelat på fem rum, två hallar och kök. I vinkel med bostaden finns en mindre flygel vilken nyttjas som trädgårdsförråd. Flygeln är uppförd i timmerstomme och vilar på en stensatt grund och har ett yttertak av lertegel. Flygelns byggnadsyta uppgår till ca 40 kvm.

Genom bostadshusets glasveranda och huvudentré nås en hall med trappa upp till övervåningen. Innanför hallen finns matrum/allrum med massivt furugolv, en kakelugn samt utgång till altan. I fil med matrummet/allrummet ligger ett ljust och lantligt kök. I fil med huvudentrén finns ett kontor samt ett rum med kakelugn. Längs bostadens östra kortsida finns en mindre utbyggnad med groventré och ingång till köket samt helkaklad toalett med dusch och tvättmaskin.

På övre plan finns hall, två sovrum samt ett vardagsrum med en braskamin av märket Olsberg. Längs två långsidor finns isolerade snedgarderober. I en tredje mindre snedgarderob finns avloppsrör samt vattenrör framdragna för att kunna inreda en toalett på övervåningen.

Uppvärmning av bostaden sker i vattenburet system med vedpanna och bergvärme med ackumulatortank om 4 m3. Vedpannan installerades för ca 10 år sedan och jordvärmepumpen för ca fem år sedan. Pannrummet med vedpanna, jordvärmepump och ackumulatortank är beläget ute i verkstaden och värme leds in via kulvert. Fönstren är av typen kopplade tvåglas som har bytts ut under renoveringen av bostaden de senaste 15 åren. Vatten tas ur borrad källa om ca 100 m djup och avloppet leder ut till trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Bostadens eldstäder är ej besiktade och därmed ej godkända för eldning.

Bastu

I anslutning till bostaden finns en vedeldad bastu med stora fönster mot Visjön. Bastun rymmer uppskattningsvis sex personer.

Energideklaration

Energideklaration finns upprättad för bostadshuset och erhålls vid visning.

Driftskostnader

Hushållsel 9 529 kr
Renhållning 2 025 kr
Avloppstömning 1 000 kr
Försäkring 6 500 kr
Sotning 1 000 kr

Ekonomibyggnader

Verkstad

Byggnad uppförd för ca tio år sedan på gjuten grund med stomme och väggar av lecablock. Tak av plåt och putsad fasad. Byggnadsytan uppskattas till ca 208 kvm. Västra delen rymmer uppvärmd verkstadsdel med golvvärme, ca 11 x 11 m och har en takhöjd på ca 4,2 m. Två stora vikportar, 3,8 x 4 m. Byggnadens östra del rymmer pannrum, utrymme förberett för toalett och dusch anslutet till trekammarbrunn samt stort utrymme för ved. Vedutrymmet är ca 4,2 x 6 m med 4,2 m takhöjd. In till utrymmet finns en ännu en vikport med måtten 3,8 x 4 m. Pannrummet rymmer panna från Baxia på 50 kW installerad för ca 10 år sedan och ackumulatortankar om totalt 4 m3. Vedpannan kompletteras med en jordvärmepump från Bosch på 22 kW installerad för ca 5 år sedan. Jordvärmeslinga om totalt 3 x 600 m.

Över pannrummet och vedförvaringen finns en ingång från östra kortsidan med balkong och vacker utsikt över Visjön. Här finns möjlighet att inreda en gästlägenhet, kontor eller liknande.

Ladugård

Träbyggnad uppförd på delvis gjuten och delvis plintgrund. Tak av plåt. Norra delen rymmer tidigare djurdel som isolerats och har nyttjats som verkstad. Södra delen har till största del helgjutet golv och nyttjas för maskinförvaring. Två större portar finns. Byggnadsyta om ca 245 kvm.

Vedbod/garage

Träbyggnad uppförd på plintgrund med tak av plåt. Byggnadsyta ca 8,5 x 5,3 m.

"Stallet"

Före detta svinhus där all inredning tagits bort och nyttjas idag till lösdrift för hästar. Uppförd i timmer på en gjuten platta med tak av plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Sestorps öppna marker ligger i anslutning till gårdsbebyggelsen och uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,2 ha, ca 1,5 ha klassat som åkermark och ca 3,7 ha klassat som betesmark. Skulle en köpare vara intresserad av ytterligare betesmark finns möjlighet att öppna upp skogsmark som tidigare varit betesmark. Inga stödrätter finns för den öppna marken.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen upprättad av SÖDRA uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 28,3 ha och det totala virkesförrådet till 5 239 m3sk eller 185 m3sk/ha. Medelboniteten uppskattas till 9,1 m3sk/ha. Gran är det klart dominerade trädslaget med 69 % följt av tall och löv med 16 respektive 15 %. Skogen är yngre till medelålders med god tillväxt och ungskogarna är välskötta vad gäller skogsvård. Fastigheten berörs enligt Skogens Pärlor av en sumpskog i södra delen av fastigheten. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

Jakten på fastigheten blir tillgänglig för ny ägare från och med tillträdesdagen. Fiskerätt gäller i Visjön där de vanliga insjöfiskarna samt signalkräftor finns. I fastighetens södra del finns fyra dammar anlagda. Dessa har historiskt används som kräftdammar och tillför idag ett trevligt inslag på fastigheten.

Häradsallmänning

Fastigheten har del i Lysings Häradsallmänning med 0,2307 mantal. Den genomsnittliga utdelningen har de senaste fem åren varit 3 970 kr per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Ödeshög Sestorp 1:9, 1:11, 1:12, 1:13, 1:18, 1:20

Ägare

Göran Jakobsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,3 ha
Skogsimpediment 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 5,2 ha
Övrigmark 1,1 ha
Vatten 11,6 ha
Summa: 47,7 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Sestorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning