Sevedsäng

Produktiv skogsmark nära Växjö stad. Jaktmöjligheter och damm.
Areal: 20 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 14/5 2018
Med närhet till expansiva Växjö ligger denna obebyggda skogsfastighet i ett skifte. Nu ges möjligheten till första köp eller att utöka befintlig fastighet med skogsbruk och jakt på ca 20 ha varav största delen är produktiv skogsmark.

Prisidé 1 500 000 kr.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av LRF Konsult. Skogsbruksplanens fältarbete utfördes i november 2011. Skogsmarksarealen uppgår enligt planen till 18,9 ha. Sedan planens upprättades har ca 0,3 ha skogsmark (avdelning 18) sålts till intilliggande bostadsfastighet. För en detaljkarta över det sålda området kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Skogsbruksplanen är inte framskriven men skogens årliga tillväxt är enligt planen beräknad till 93 m3sk per år. Det har ej skett några avverkningar eller gallringar efter planens upprättande. Det har blåst ner enstaka vindfällen som har upparbetats. Med ledning av skogsbruksplanen och dess angivna tillväxt för 2012-2017 så bedöms virkesförrådet i april 2018 till ca 2 300 m3sk. Fastighetens bonitet anges till 6,3 m3sk/ha per år vilket ger en årlig produktionsförmåga om ca 117 m3sk. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Mindre damm finns att tillgå på fastigheten.

Jakt

Jakträtten disponeras av nuvarande jägare fram till 2018-06-30. Efter det blir jakträtten fri för ny ägare.

Eventuell jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör nuvarande jakträttsarrendator och ingår ej i försäljningen

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Sevedsäng 1:5

Ägare

Anders Thelin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,9 ha
Myr/kärr/mosse 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 20,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 259 000 kr
Betesmark 23 000 kr
Summa: 1 282 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 450 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Sevedsäng och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning