Virrestad

Fyrlängad gård med utsikt över Tystabäcken.
Areal: 17 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/2 2018
Visning:
23/1 2018
27/1 2018
Fyrlängad gård mitt på Österlen med utsikt över Tystabäcken och den vackra dalgången som sträcker sig mellan Östra Vemmerlöv och Stiby. Möjlighet finns att lägga bud dels på fastigheten i Komstad och dels på åker- och betesmarken respektive gårdscentrum med ett knappt hektar åkermark i anslutning därtill. Gårdscentrum är i behov av renovering.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden ursprungligen uppförd på platsen vid enskiftet 1805. Kullerstensbelagd innegård, f.n. övervuxen.

Taxerad boyta 107m² och biyta 25 m². Byggytan uppgår till 125 m².

Hall, kök med vedspis och elspis, skafferi med hydrofor och frysbox, badrum med duschkabin, wc och tvättmaskin från 1980talet. Sovrum, rum med förvaringsutrymme, stort vardagsrum och huvudentré. Denna del av byggnaden har gjutet golv. Sal utan gjutet golv, förvaringsutrymme.

Avlopp till trekammarbrunn med markbädd från början av 1990-talet.

Uppvärmning med oljefyllda elradiatorer samt ovan nämnd vedspis.

Dricksvatten till bostadshuset kommer från stensatt brunn inne på gårdsplanen.

Byggnaderna är i behov av renovering.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Totalt taxerad byggyta uppgår till 440 m².

Byggnaderna är i behov av renovering.

Huggebod med elcentral

Loge. Mjölkrum med 750liters tank ansluten till rörmjölksanläggning samt varmvattenberedare.

Ungdjursstall med uppbundna bås i drift intill våren 2017, skraputgödsling från 2010-talet, gödselplatta samt urinbrunn. Vattenpump och hydrofor kopplad till separat vattenkälla. Brunnen till ladugården är belägen 75 meter nordväst om gårdscentrum.

Mjölkproduktion bedrevs intill 2014. Gälle med elevator.

Övriga byggnader

Vagnslider

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den totala åkermarksarealen uppgår enligt SAM-ansökan till knappt 14 ha och betesmarkarealen till drygt 2 hektar. Åker- och betesmarken berättigar till gårdsstöd och är belägen i tidigare klass 1. I gamla jordklassningssystemet för Kristianstads län är marken i klass 10, 8 och 7.

Med åker- och betesmarken följer vederlagsfritt 15,96 stödrätter till ett totalt värde om 2880€, avseende 2017.

Köparen må överta och fullfölja det fleråriga åtagande för betesmarker och slåtterängar ingånget 2016, löpande till 2020, om så önskas.

Åkermarken är tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen. Vid tillträdet är åkermarken i stubb.

För det fall att fastighetsbildning krävs för att fullfölja affären må förvärvaren under 2018 bruka åkermarken för 5000 kr/ha.

Skogsmark

Ett hektar av fastigheten Simrishamn Komstad 22:12 består av produktiv skogsmark. Skogsinventering gjord november 2017 påvisar ett virkesförråd om cirka 150 m³sk. Trädslagsfördelningen är 50% asp och 50% björk.

Jakt

Tillgänglig fr.o.m. tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Virrestad 25:34, Komstad 22:12

Ägare

Jan Henrikssons dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 3 333 000 kr
Tomtmark 300 000 kr
Betesmark 149 000 kr
Bostadsbyggnader 596 000 kr
Ekonomibyggnader 96 000 kr
Summa: 4 474 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar om totalt 425 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Jag är intresserad av fastigheten Virrestad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning