Simtuna-Tibble

Gård i Simtuna med 3 ha åker, 26 ha skog och 3 017 m3sk. Säljes som helhet eller i delar.
Areal: 33 ha
Kommun: Enköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2019
Visning:
4/6 kl 17:00
9/6 kl 11:00
Nu ges möjlighet att förvärva ett gårdscentrum med mindre åkermarksareal samt skog i Simtuna norr om Enköping. Gårdscentrumet har ett bra läge med utsikt över slättmarken. Byggnadsbeståndet på objektet är i behov av renovering. Skogen ligger i ett skifte med bilväg som korsar på två ställen och gör skogen lättillgänglig. Eftersom det saluförda objektet avser del av en fastighet ges möjligheten att köpa helheten eller lägga bud på delar av det saluförda objektet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (22)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset har ett bra läge med utsikt över åkermarken men är i behov av renovering. Byggnadsytan på mark är ca 9*12 m. Stommen är av träkonstruktion klädd med stående panel stående på torpargrund med grundstenar. Taket är av lertegel och i huset sitter kopplade tvåglasfönster. Uppvärmningen sker genom vattenburet system från en vedpanna av märket Extuna Vb-25 med el-patron. Nuvarande ägare har ej eldat i pannan utan bara använt el-patron. Så funktion på pannan eller skorsten är okänd. Vattnet är enskilt och tas från en borrad brunn på gården. Inga vattenprover har tagits på vattnet. Avloppet för huset är också enskilt.

Nedre botten består av hall, Toalett med WC och handfat, pannrum mitt i huset, kök i äldre stil, vardagsrum med kakelugn, funktion på kakelugnen är okänd, genomgång med två garderober, matrum samt en kammare.

Övre botten består av hall, toalett i dåligt skick med badkar och WC, till höger finns ett rum med kattvindar, rakt fram från hallen finns äldre kök med vedspis, eldnings funktion okänd, innanför finns ett rum med förråd. Längst upp finns en kallvind.

Huset är i behov av renovering. Säljaren har ej bott i huset och känner inte till eventuella brister som kan finnas i huset.

Jordkällare

Bakom magasinet finns en stensatt jordkällare med valv av tegel. Taket är av lertegel. I källaren finns ett mindre utrymme och innanför en större matkällare där vattenpump och hydrofor finns för gården.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad och kommer ej upprättas eller bekostas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Logen mäter cirka 11,0 x 32,5 m i byggnadsyta. Stommen har en träkonstruktion och tak av enkupigt lertegel. I ena delen finns traktorgarage med gjutet golv och vedbod och den andra delen är loge med plats för förvaring med grus- och trägolv. Ovanför traktorgaraget finns ett äldre spannmålsmagasin i två våningar. Ladugårdsdelen har gjuten platta och väggar av sten. Här saknas tak över ca 2/3-delar av byggnaden. Byggnaden är i behov av renovering.

Magasin

Det äldre magasinet som ligger mellan bostadshuset och jordkällaren har en byggnadsyta på ca 5,5*7 m. Byggnaden har en stomme i liggande timmer stående på gjutna betongplintar och tak av lertegel. Den nedre våningen är förrådsutrymme och på övervåningen finns ett äldre spannmålsmagasin.

Garage

Bredvid infarten till gården finns ett mindre bilgarage för en bil med stomme av trä och tak av tegel.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på objektet uppgår enligt mätningar till cirka 3,4 ha. Dessa ligger samlat och är belägna väster om gårdscentrum. Åkermarken brukas idag av säljaren.

Skogsmark

För skogen finns en skogsbruksplan upprättad i november 2018 av Mellanskog. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarken till 26,7 ha. Virkesförrådet bedöms till 3 017 m3sk. Detta ger ett medeltal på 113 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 6,8 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 19 %, gran 54 % och löv 27 %. Åldersfördelningen är något ojämn med stor andel yngre skog. 52 % är i huggningsklassen G1 och 21 % är skog yngre än 20 år. Föreslagen avverkning under planperioden är totalt 1 409 m3sk varav 438 m3sk gallring och 971 m3sk föryngringsavverkning. För mer information se bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanens areal avser hela stamfastigheten.

Jakt

Jakträtten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. Objektet ingår i Tibble jaktlag och Simtuna ÄKO.

Övrigt

Det salubjudna objektet avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till närliggande fastighet eller genom avstyckning. Köparen svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Enköping Simtuna-Tibble 1:3, del av

Ägare

Johan Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,7 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,4 ha
Övrigmark 2,7 ha
Summa: 33,1 ha

Taxeringsvärde

För fastighetens taxeringsvärde se prospektet.

Inteckningar

Det finns tre skriftliga pantbrev i stamfastigheten om totalt 18 000 kr. Dessa är bortkomna och en ansökan om dödning av samtliga pantbrev har lämnats in. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Simtuna-Tibble och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning