Skäggetorp

Bostadshus från 2005, ekonomibyggnader, 6 ha inägomark och 1 ha skog.
Areal: 9 ha
Kommun: Söderköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/5 2018
Skäggetorp är en trevlig gård om knappt 9 ha varav 3 ha åker, 3 ha bete och 1 ha skog. Den har ett fint bostadshus från 2005, ladugård, magasin och andra bodar. Gården ligger vackert och avskilt utan trafik och passar för djurhållning i mindre skala.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-510 88 39

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadhuset

Huset i ett plan med inredningsbar övervåning byggdes 2005 i trä med yttermåtten 8,4 x 13,0 m, med fasad av trä och tak av betongtegel. Boytan uppges till 110 kvm. Via verandan och entrén kommer man in i hallen, köket med matplats till vänster. Det håller normal standard. Rakt fram ligger vardagsrummet med braskamin och utgång till altan på baksidan. Från hallens högra del når man två sovrum, badrummet med wc och dusch och groventrén med tvättstuga. Här finns tvättmaskin och frånluftsvärmepumpen som värmer husets golvvärme. Övervåningen är inredningsbar och ger goda möjligheter till fler rum om man bygger en trappa från hallen. Se bifogad ritning. Vatten tas från nyborrad källa och avloppet går till godkänd anläggning med infiltration i markbädd.

Drängstugan

Bredvid bostadshuset ligger en äldre byggnad i sämre skick. Den har måtten 5,7 x 5,7 m och tak av eternit. Där finns ett litet rum med värme och resterande delar kallförråd.

Energideklaration

Energideklaration och besiktningsprotokoll har upprättats och delas ut vid visning.

Driftskostnader

El ca 10 000 kr, försäkring ca 10 000 kr, sophämtning ca 2 780 kr och slamtömning ca 1 450 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Ladugården är av äldre datum, byggd i trä med tak av plåt. Yttermåtten är ca 9,5 x 16,0 m för ladugårdsdelen med skulle och ca 9,5 x 19,5 m för logen med plats för maskiner och annat.

Magasin/garage

Mittemot logen ligger det gamla spannmålsmagasinet med garage på markplanet. Det är byggt i 1 ½ plan med plåttak och yttermåtten ca 6,0 x 10,0 m.

Förråd/vedbod

Nära bostadshuset ligger en äldre förrådsbyggnad, delvis i timmer med yttermåtten 5,1 x 15,5 m och med tak av plåt. I förlängningen finns ytterligare en bod 2,7 x 5,8 m med plåttak och innehåller vedbod och dass.

Dieseltank

Tanken är inbyggd i en låsbar byggnad med plåttak och måtten ca 2 x 4 m. Den har godkänt läckageskydd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken ca 3 ha har under senare år brukats av grannar genom skötselavtal och betesmarken ca 3 ha har hållits i hävd med hjälp av djur från granngårdar. All betesmark är väl hägnad med el, tryckimpregnerade stolpar och tre blanktrådar. 5,66 EU-stödrätter värda 828,47 Euro finns och kommer att ingå i överlåtelsen.

Skogsmark

Till fastigheten hör ca 1 ha skog som enligt uppskattning innehåller ca 200 skogskubikmeter.

Jakt

Jakten på fastigheten tillfaller ny ägare på tillträdesdagen. Småvilt, rådjur, dovhjort och vildsvin finns. Älgkalv är tillåten under tre dagar.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderköping Skäggetorp 1:3

Ägare

Bertil Kolte 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 83 000 kr
Åkermark 219 000 kr
Betesmark 99 000 kr
Tomtmark 350 000 kr
Bostadsbyggnader 1 240 000 kr
Ekonomibyggnader 143 000 kr
Summa: 2 134 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 03
070-510 88 39

Jag är intresserad av fastigheten Skäggetorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning