Skålby gård

Välskött med 20 ha åkermark, 46 ha skogsmark och jakt. Endast en mil från Västerås.
Areal: 68 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2019
Visning:
12/5 kl 10:00-12:00
Visning av Fastighetens sker enligt överenskommelse med någon av mäklarna. Ring för att boka in en visning.
21/5 kl 17:00
31/5 kl 10:00
En knapp mil utanför Västerås, strax söder om Skultuna finner vi denna välskötta gård med två bostadsbyggnader, 69 ha mark i två skiften, flertalet ekonomibyggnader och med ett fantastiskt läge med utsikt över det öppna landskapet kring Svartån. Ca 46 ha skogsmark med en tyngdpunkt på skog i tillväxtfas med god bonitet på 7,1 m3sk/ha/år samt 20 ha välarronderad åkermark.

Bostadshuset erbjuder ett smakfullt, modernt boende med vissa äldre detaljer kvar från byggnadstiden. Denna fastighet erbjuder vackert boende med goda möjligheter till rekreation och jakt bara 15 minuter från Västerås tätort. Boka en visning med ansvarig mäklare. Välkomna till Skålby gård.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (24)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset från 1935 har fin utsikt över slättlandskapet kring Svartån. Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan samt källare med en taxerad boyta om 207 m2 samt 104 m2 biyta. Huset är välplanerat med stora sociala ytor samt gott om förvaring. Sju rum och kök inklusive två badrum, hall och källarplan i suterräng
med pannrum, förvaring och spaavdelning. 2007 genomfördes en större renovering av hela huset som genomgående har smakfulla och moderna materialval.

Från en mindre farstu med avhängningsmöjligheter kommer man in i hallen med ytterligare möjligheter till klädavhängning samt trapphus till övervåningen. Från hallen in till höger ligger ett stort vardagsrum med kombinerad matsal och tv-rum. I vardagsrummet finns även en platsbyggd bar. Från vardagsrummet nås en inglasad altan med söderläge. Tillbaka i hallen finns rakt fram ett badrum med tvättmaskin och torktumlare, tvättställ, WC samt dusch. Badrummet har vattenburen golvvärme. Från hallen in till vänster ligger köket med modern inredning och vitvaror, i köket finns även en fungerande vedspis. En grovingång finns även som leder in till köket. Angränsande till köket ligger ett stort arbetsrum med fin utsikt över markerna.

Från hallen går trappan upp till övervåningen med en hall varifrån man har åtkomst till samtliga fyra sovrum samt ett badrum. Badrummet med dusch, WC samt tvättställ, är helkaklat och har vattenburen golvvärme. Två rymliga sovrum finns till vänster om hallen, ett mindre samt ett stort sovrum finns till höger i hallen, det mindre sovrummet har främst använts som syrum. Det stora sovrummet har en platsbyggd garderob i kattvinden, det finns ytterligare två kattvindar på övervåningen för förvaring.

I källaren finns pannrum, vedbod, förvaring samt spaavdelning. Spaavdelningen är inredd med bastu med el-aggregat samt dusch. Källaren har två portar från husets långsida.

Byggnadssättet är timmerstomme som vilar på en gjuten källargrund. Fasaden är panelbeklädd och på taket, som är nylagt 2018, ligger betongtegelpannor. Uppvärmningen sker genom jordvärme med 700 m slang, möjlighet finns att även använda vedpannan. Huset har genomgående isolerglasfönster, portar och dörrar är moderna. Vatten tas från egen borrad brunn, avloppet är gemensamt för tre fastigheter med trekammarbrunn och infiltrationsbädd.

Lilla huset

Mitt emot Bostadshuset ligger det Lilla huset som tillsammans med övrig byggnation ramar in gårdsbilden. Byggnaden är uppförd 1895 i ett och ett halvt plan med en taxerad boyta om 120 m2 som fördelar sig på 4 rum och kök samt ett badrum, även två mindre rum/ förvaringsutrymmen finns. Huset har totalrenoverats och byggts om i mitten på 1990-talet.

Från hallen tar man vänster för att komma in i köket med klinkergolv, vedspis och fullutrustat kök samt matplats. Vidare från köket kommer man in i sovrummet med en vacker kakelugn och dörr till den inglasade uteplatsen. Sovrummet har massiva trägolv. Från hallen nås badrummet med tvättställ, WC samt stor dusch. Vägg i vägg med badrummet ligger en mindre tvättstuga. Vidare rakt fram från hallen finns ett andra sovrum. Från hallen tar man en trappa upp till andra plan, med ett stort luftigt vardagsrum öppet till taknock med en trevlig kamin. I vinkel till vardagsrummet finns utrymme för en arbetsplats, förvaring eller ett litet kryp-in. Från vardagsrummet går man in i övervåningens sovrum med en kakelugn och gott om förvaring via en stor klädkammare.

Byggnadssättet är timmerstomme på en stenlagd torpargrund med täckskivor. På taket ligger lertegelpannor. Fönstren är genomgående kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker på samma sätt som för det Bostadshuset via kulvert, likaså för vattenförsörjningen. Avloppet sker via en separat infiltrationsbädd.

Energideklaration

Energideklaration har upprättats våren 2019 för Bostadshuset med angiven energiprestanda om 78 kWh/m2 och år. Bostadshuset tilldelades energiklass C. Lilla huset har en angiven energiprestanda om 83 kWh/m2 och år. Lilla huset tilldelades energiklass C. Energideklarationerna finns tillgängliga för nedladdning via fastighetsannonsen för Skålby på areal.se.

Driftskostnader

El-förbrukning 26 000 kr/år
Sophantering 2 400 kr/år
Slamtömning 2 000 kr/år
Sotning 1 000 kr/år
Vattenrening 1 800 kr/år
Försäkring 11 000 kr/år

Elförbrukningen avser bostadshuset och ekonomibyggnaderna. Försäkringen gäller hela fastigheten.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård som numer används som garage, festlokal samt för förvaring. Byggnaden är uppförd i timmerkonstruktion med en grund av stenplintar och delvis gjutet. Fasaden är beklädd med träpanel som byttes ut i mitten av 1990-talet. På taket ligger korrugerad plåt. Festlokalen, mer känd som ”Skålby krog” är inredd i den gamla ladugårdsdelen med plats för ett stort antal människor. Här finns en liten trinett samt kyl och frys, även en stor braskamin finns som enda värmekälla.

Magasin

Äldre spannmålsmagasin i två våningar uppförd i timmerkonstruktion. Byggnaden vilar på en grund av plintar. På taket ligger en-kupigt lertegel.

Loge

Äldre logbyggnad som står parallellt med ladugårdsbyggnaden. Uppförd i typisk logkonstruktion med en grund av plintar. Logen har delvis gjutet golv, i övrigt plank eller jord/grus. På taket ligger korrugerad plåt. Byggnaden används idag till förvaring och för uthyrning av vinterförvaring av bilar och båtar. Det finns även ett inrett viltslakteri med stora portar där man också kan ställa in fordon.

Ängslada

En bit bort från gårdscentrum på andra sidan vägen finns en liten ängslada som har ingått i jordbruksarrendet. Byggnaden är uppförd med stolpverk och har en fasad av träpanel. På taket ligger eternitskivor.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt skogsbruksplanen till 20,1 ha och ligger väl samlad kring gårdscentrum där huvuddelen av åkermarken utgör ett stort skifte som sluttar svagt ned mot Svartån. Jordmånen är övervägande mellanstyva leror och dräneringen är god. Det finns inga av fastighetsägaren ägda stödrätter för åkermarken. Uppskattningsvis består ca 1 ha av övrig mark i form av betesmark, gränszon mot vattendrag m.m.

Skogsmark

Arealen skogsmark uppgår enligt den av Anemone skog nyupprättade skogsbruksplanen till 45,9 ha och är belägen i ett skifte strax väster om gårdscentrum. Det totala virkesförrådet uppgår till 6 127 m3sk, vilket ger ett medeltal om 133 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är 18 % tall, 53 % gran, 20 % björk samt 9 % övrigt löv. Medelboniteten är beräknad till 7,1 m3sk/ha/år. Skogsmarken har en något spretig åldersfördelning men med varierad skog i alla produktionsfaser, båda ungskogar, gallringsskogar samt slutavverkningsmogen skog. Planerade åtgärder kommande 10-årsperioden är bland annat 8,9 ha gallring och 9,3 ha slutavverkning. 5,2 % av skogsmarken är i skogsbruksplanen klassad som NO/NS-skog alltså skog med naturvårdsmål. För mer information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På skogsskiftet finns en registrerad nyckelbiotop om cirka 0,8 ha, för mer information se skogsbruksplanen. Skogsstyrelsens ärendebeteckning: N 4985-1997.

Jakt

Jakten på fastigheten har bedrivits i egen regi förutom jakt på älg och kronvilt som sker gemensamt i älg- och kronskötselområde. På fastigheten finns förekomst av vildsvin, kronhjort, rådjur, älg samt småvilt.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheten Västerås Skålby FS:1, gällande fiske i Svartån. Samfälligheten är inaktiv då tillgången på fisk i Svartån är dålig.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Skålby 1:2

Ägare

Leif Jädersten 1/2
Conny Jädersten 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 67,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,9 ha
Impediment 0,5 ha
Inägomark 0,4 ha
Inägomark 20,1 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 69,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 897 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 972 000 kr
Tomtmark 250 000 kr
Bostadsbyggnader 2 520 000 kr
Ekonomibyggnader 139 000 kr
Summa: 4 780 000 kr

Inteckningar

Fastigheten har fem penninginteckningar om en total summa av 1 220 000 kr. Alla inteckningar är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Skålby gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning