Skarbo

Jord- och skogsgård med byggnation i Törnrosasömn.
Areal: 32 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2019
Visning:
4/9 kl 17:00-18:00
Skarbo är en jord- och skogsgård i södra Dalsland ca 15 km nordväst om Vänersborg och ca 20 km nordost om Uddevalla. Fastigheten ligger huvudsakligen i ett skifte och utgörs av åkermark med bra arrondering samt sammanhållande skog. I skogsbrynet med vackert läge ligger byggnation som utgörs av äldre bostadshus och ekonomibyggnader i Törnrosa sömn.
Marken omfattar ca 32 varav ca 13 ha åker och ca 11 ha skog med en skogsvolym om ca 1 650 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (11)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger i skogsbrynet i skydd av ett stort vårdträd. Huset är byggt 1883 om en och en halvplan som är tillbyggt 1974. Byggaren är uppmätt till ca 90 m2. Boarean enligt taxering är 85 m2. Nedervåning omfattar kök, tre rum, toalett och hallar. Övervåning omfattar hall och två rum.
Grunden utgörs av torpargrund och huset är byggd i trä med träfasad. Tvåglas och enkelglasfönsterfönster. Betongpannor och plåt på taket. Eget vatten från grävd samt borrad brunn med begränsad mängd och sämre kvalité. Eget äldre avlopp med trekammarbrunn samt äldre vattenburet värmesystem kopplat till kökspanna.

Energideklaration

Energideklaration är inte genomförd och kommer inte att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre byggnad om ca 265 m2. Byggd i trä med träpanel under tegeltak. Gjutet golv i fähusdelen.

Lada

Äldre lada om ca 160 m2. Byggd i trä med träpanel under tegeltak.

Vagnslider

Äldre byggnad om ca 65 m2. Byggd i trä med träpanel under tegeltak.

Övriga byggnader

Det finns ytterligare träbyggnader i enklare skick och standard.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken ligger i direkt anslutning till byggnationen och omfattar ca 13 ha. Åkern ligger samlat och är behovstäckdikad. Del av åkermarken berörs av Hästefjordens Sjösänkningsbolag samt Hästfjordens Invallningsföretag (0,431%), avgiften på den senare har varierat med vart i snitt ca 1 000 kr/år. Marken överlämnas skördad med obruten vall och stubb. Stängsel som finns på marken tillhör granne. 12 gårdsstödsrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 11 ha med till större bra tillgänglighet och måttlig bonitet. Virkesvolymen är ca 1 650 skogskubikmeter enligt den nyupprättad skogsbruksplanen. Trädslagsfördelning är ca 56 % gran, 40 % tall, 4 % löv. Bonitet är bedömd till 6,2 m3sk/ha och år samt tillväxten är bedömd till ca 40 m3sk/år. Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jakt

Fina och viltrika marker i ett småkuperat och varierat landskap som ger jaktmöjligheter på älg, rådjur, mm. Jakten är tillgänglig från tillträdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Skarbo 1:15, Hästefjord 2:34

Ägare

Holger Andersson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,0 ha
Inägomark 13,5 ha
Impediment 6,6 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 32,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 505 000 kr
Skogsimpediment 18 000 kr
Åkermark 570 000 kr
Tomtmark 160 000 kr
Bostadsbyggnader 441 000 kr
Ekonomibyggnader 114 000 kr
Summa: 1 808 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns åtta pantbrev med ett sammanlagt värde om 50 000 kr. Pantbreven är skriftliga och kommer att dödas av säljaren. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Skarbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning