Skellefteå-Bjurfors skog

Produktiv skogsmark om 70 ha, 12 700 m3sk med stor andel gammal skog. I Bjurfors.
Areal: 90 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Anbudsdag: 6/5 2019
Denna skogsfastighet är obebyggd, den produktiva skogsmarken om 70,2 ha är bördig och består till stor del av äldre skog, av ca 12 700 m3sk är 9 700 m3sk i huggningsklass S1 och S2. Skiftena ligger väl samlade och skogsbilväg av hög standard passerar nära eller genom samtliga delar. Åkermarken som är ca 14 ha ligger i de södra delarna av fastigheten, dessa brukas inte men putsas av.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

14,8 ha enligt skogsbruksplanen. Delar av åkermarken putsas av för att hållas öppna, stödrätter följer med.

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad hösten 2018 av Jörgen Burstedt. Skogsmarken uppgår till 70,2 ha och virkesförrådet 12 685 m³sk, 9 747 m³sk är i huggningsklass S1 och S2. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha och år.

Naturvärdesobjekt

Det finns naturvärdesobjekt på skifte 1 som berör avdelning 1 och 2.

Jakt

Fastigheten ingår i Bjurfors/Vallidens Jaktvårdsområde om ca 1 700 ha. Jakten är utarrenderad med årligt arrende.

Fastighetsbildning

Del av Skellefteå-Bjurfors 1:19 (se rödmarkering på bifogad karta) regleras till annan närliggande fastighet samt byggnader med markområde (se blåmarkering på bifogad karta) styckas av och bildar ny fastighet. Köparen ska vara skyldig att tåla mindre jämkningar ifråga om Egendomens gränser, areal eller dylikt som kan komma att bestämmas vid lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Skellefteå-Bjurfors 1:47 och 1:19, del av

Ägare

Elin Boman 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,2 ha
Impediment 4,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 14,8 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 90,0 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Skellefteå-Bjurfors skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning