Skepplaskog

Gårdscentrum i högt och vackert läge, skog och jordbruksmark.
Areal: 25 ha
Kommun: Lerum
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2018
Visning:
4/11 kl 11:00-12:00
6/11 kl 16:00-17:00
Detta är en fin gård med skog och jordbruksmark och med byggnation i ett högt och vackert läge. Till gården hör ca 15 hektar skogsmark som är barrskogsdominerad och innehåller en bedömd skogsvolym på 2 700 m3sk. Det finns ca 9 ha åkermark i flera skiften. Med tillgång till marker av olika slag och med närhet till Vättlefjälls stora naturområden ger gården en härlig miljö och fina möjligheter för den som vill bo lantligt och ha enklare djurhållning med tillgång till skog och natur för rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

På en kulle med utsikt över dalen ligger bostadshuset som är i 1½ plan och har en boyta på 100 kvm (enl taxering). Det är ett äldre hus med träfasad (nymålad) och med plåttak. På bottenvåningen finns farstu, kök, stort vardagsrum, sovrum, hall och badrum. På övervåning finns tre sovrum samt stora förrådsutrymmen i sidovindar. Huset värms upp med direktel. Det finns en fungerande vedspis i köket och tre kakelugnar som inte eldats i på länge. Det är eget vatten från djupborrad brunn och eget avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Infiltrationen är omgjord i senare tid.

Huset har en äldre standard och är i behov av upprustning invändigt.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Här finns en äldre ladugård som är byggd i vinkel. Den gamla fähusdelen har liggande timmer i väggarna. Den totala byggytan är bedömd till ca 265 kvm (enl taxering). I ena delen är det gjutet golv och i logen är det trägolv på reglar. Byggnaden har plåttak och det är plåtfasad på två sidor samt träfasad och ribbad masonit i övrigt. Det finns el och vatten indraget.

Ladugården inrymmer garage, vagnslid, loge, fähusdel samt förrådsdelar. Ovanpå fähusdelen finns ett stort ränne.

Vedbod

Invid bostaden ligger en mindre förrådsbyggnad som inrymmer vedbod och en enkel verkstad. Byggnaden har fasad och tak av plåt. Det finns el indragen. Under byggnaden finns en fd jordkällare

Hönshus

I bortre änden av trädgården ligger ett fd hönshus som idag används som förråd. Det är en enkel byggnad i trä med plåttak. Bakom hönshuset finns ett enkelt vedförråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 8,7 hektar jordbruksmark som brukas av granne enligt muntligt avtal. Marken kan brukas av ny ägare till nästa säsong. Åkermarken har för området normal beskaffenhet och tillfredsställande dränering (enl taxeringsuppgifter).

Skogsmark

Fastigheten har en varierande skog som är barrskogs-dominerad. Enligt nyupprättad skogsbruksplan gjord av Björn Öhrström Woodsia AB bedöms fastigheten ha 15,4 hektar produktiv skogsmark.

Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 2 700 m3sk som fördelas på gran (18 %), tall (75 %), löv (5 %) och ek (2 %). Skogsmarkens bonitet har uppskattats till 5,5 m3sk per ha och år. Skogen är olikåldrig och enligt skogsbruksplanen finns drygt 1 100 m3sk som kan slutavverkas. För ytterligare information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare vid tillträdet. Älgjakten bedrivs i älgjaktslag.

Rättsförhållande

Fastighet

LERUM SKEPPLASKOG 2:13

Ägare

Jörgen Frantzéns dbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,4 ha
Impediment 0,3 ha
Inägomark 8,7 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 24,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 932 000 kr
Åkermark 473 000 kr
Tomtmark 600 000 kr
Bostadsbyggnader 963 000 kr
Ekonomibyggnader 98 000 kr
Summa: 3 066 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning på 100 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Skepplaskog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning