Skjutebo

Skjutebo 1:10 pua Allmänna arvsfonden. 6 800 m3sk. Vatten och fiske. Omfattas av LIS-plan.
Areal: 38 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2018
Visning:
12/6 kl 17:30-18:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
5 km söder om Månsarps samhälle ligger Skjutebo 1:10. Fastigheten har ett naturskönt läge på östra sidan av Vederydssjön med vatten och fiske. Total areal 38,5 ha, huvudsakligen skogsmark med bra bonitet och ett virkesförråd om 6 847 m3sk. Bostadsbyggnaden är i dåligt skick.

För del av fastigheten finns en LIS-plan vilket innebär att strandskyddsdispens kan medges för uppförande av bostadshus. Fastigheten ägs av Allmänna arvsfonden som innebär att även juridisk person kan förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre mangårdsbyggnad i dåligt skick. Troligen byggd omkring år 1870 enligt Gods & Gårdar. Uppförd i två plan med torpargrund. Byggnadsarea ca 55 m2
(utvändigt mått i ett plan). Timmerstomme och fasad av trä. Tegeltak. Uppvärmning med befintliga eldstäder (status osäker). Osäkra uppgifter om vatten och avlopp, troligen egen grävd brunn och enkelt slaskavlopp till stenkista. Fönster av typen enkelglas.

Nedre plan utgörs av hall, kök med järnspis, skafferi, köksfarstu samt vardagsrum med öppen spis.

Övre plan består av trapphall samt två rum varav ett med öppen spis.

Energideklaration

Upprättas ej.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en raserad bod samt en stensatt jordkällare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 0,6 ha åker och 0,7 ha bete.

Skogsmark

En skogsuppskattning för fastigheten har upprättats av LRF Konsult i januari 2018. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsuppskattningen är produktiv skogsmarksareal 37,0 ha. Virkesförråd 6 847 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 25%, gran 69 % samt löv 6 %. Bonitet
9,3 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande kommande jaktsäsong.

Vatten/Fiske

Enligt lantmäteriakten från när fastigheten bildades tillhör vattenområde i Vederydssjön enligt 1 kap 5 § jordabalken (utanför egen strand). Fisket är dock samfällt med andra fastigheter i Skjutebo.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Skjutebo 1:10

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,0 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 1,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 38,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 780 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 61 000 kr
Betesmark 27 000 kr
Tomtmark 342 000 kr
Summa: 3 213 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Skjutebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning