Skölleruds gård

Nära Åmål med goda möjligheter för häst- eller annan näringsverksamhet.
Areal: 24 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/11 2018
Visning:
19/10 kl 16:00-18:00
Skölleruds gård ger goda möjligheter för hästverksamhet eller annan näringsverksamhet med ett stadsnära läge och byggnader med potential. Mangårdsbyggnaden är en karaktärsbyggnad och ger möjligheter till ett boende utöver det vanliga. Både åker- och skogsmarken är väl samlad i anslutning till gårdscentrum.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Vacker karaktärsbyggnad uppförd 1820 i timmer. Timmerstommen är beklädd med en träpanel och yttertaket är betongtegel. Bostadsytan är enligt fastighetstaxeringen 157 kvm med 16 kvm biyta. Nedre plan omfattar 5 rum, stor hall, kök och badrum. Tvättstuga och pannrum i ett utbygge. På övre plan finns tre inredda rum, i övrigt är vinden oinredd. Uppvärmning genom vattenburet system och vedpanna med elpatron. Fönstren är delvis treglas, i övrigt tvåglas kopplade. Vattenförsörjning kommer från kommunalt system och avloppet är en trekammarbrunn kombinerad med en enkammarbrunn. Mangårdsbyggnaden har en mycket vacker glasveranda.

Lillstuga

Lillstugan har en boyta på ca 48 kvm med 2 rok på nedre plan och inredd vind. Uppvärmning med direktel. Har varit uthyrd som permanentbostad men kommer att vara tillgänglig för köparen. Det finns en matkällare med ingång utifrån under lillstugan.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård/häststall

Traditionell ladugård om ca 465 kvm inredd med 11 hästboxar och foderutrymmen. Yttertak av plåt. El och vatten indraget. Stora utrymmen för hö och annat foder. Selkammare och förråd.

Maskinhall

Maskinhall i plåt med asfalterad platta. El indraget. Yta ca 240 kvm.

Magasin

Äldre timrat magasin som används som förråd. Träpanel och plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på ca 9 ha är av normal karaktär för bygden med en dränering som bedöms som tillfredsställande. För närvarande brukas marken som vall och bete. Marken är välbelägen i anslutning till gårdscentrum. Marken ingår i EU:s stödsystem och stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 11,8 ha. Enligt nyupprättad skogsplan uppgår virkesförrådet till ca 2 597 m3sk. Skogen består till övervägande del av gallringsskog med en medelbonitet på 9,5. Den årliga tillväxten är beräknad till ca 115 m3sk. Det finns planteringsbehov på avd nr 4. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen.

Övrigt

Goda möjligheter för hästverksamhet med bra betesmarker och fina ridvägar i området. Till försäljning utbjudes samtidigt säljarnas gård Åmål Korsbyn 1:11 som gränsar till Sköllerud 1:1 och har ingått i samma brukningsenhet. Korsbyn 1:11 är en skogsgård utan byggnader och presenteras i ett separat prospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

ÅMÅL SKÖLLERUD 1:1

Ägare

Emma Moberg 1/2
Jonas Landberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,8 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Inägomark 9,4 ha
Övrigmark 2,8 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 24,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 884 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 211 000 kr
Tomtmark 161 000 kr
Bostadsbyggnader 524 000 kr
Ekonomibyggnader 185 000 kr
Summa: 1 968 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 3 800 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Skölleruds gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning