Skottsjön

Skogsfastighet vid sjö i Rogsta. Jakt i viltvårdsområde vid kusten.
Areal: 6 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 300 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2018
Skogsfastighet om ca 6 ha i två skiften belägna på var sida om sjö. Jakt i Kyrkgränds Viltvårdsområde om ca 3 000 ha. Virkesförråd om ca 530 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsinventeringen är utförd av Johan Pålsson, Areal | Ljusdal i mars 2018. Virkesförrådet uppgår enligt denna till 529 m³sk och merparten av arealen är skog i yngre ålder. Fastighetens medelbonitet beräknas till 5,8 m³sk/ha/år.

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. (Källa, Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor)

Jakt

Fastigheten är belägen inom Kyrkgränds VVO om ca 3 000 ha. Jaktområdet sträcker sig från Blästa/Garluö och österut mot kustremsan Rönnskär/Stensjöfjärden/Skatudden. Jakten är enligt säljaren inte upplåten och ny ägare kan omgående ansöka om medlemskap i viltvårdsområdet. Hans Lennart Wiberg är ordförande och nås på telefon 0650-560120, 0650-560016.

Fiske

Enligt säljaren finns inget fiskevårdsområde bildat i området. Troligtvis bedrivs fisket enskilt och det är oklart om fiskerätt medföljer fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Norråkre 2:12

Ägare

Thomas Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 6,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 134 000 kr
Summa: 134 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning