Slättebacken

Skog i ett skifte. Två mil nordost om Göteborg.
Areal: 75 ha
Kommun: Ale
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 21/5 2018
Samlad skogsfastighet i ett skifte med bra tillgänglighet. Fastigheten erbjuder bra skogsproduktion, bra jaktmöjligheter och vildmarkskänsla. Fastighet ligger på Alefjäll ca 2 mil nordost om Göteborg. Skogen är välskött och omfattar ca 64 ha med en volym om dryga 12 000 m3sk. Det finns ingen byggnation på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlat och tillgängligt med bra drivningsvägar. Marken har en normal bonitet för området om ca 7 m3sk/ha och tillväxten är ca 400 m3sk/år. Skogen är skött och utgörs av barrskogsdominerade röjning-, gallring och slutavverkningsskogar. Fastigheten har ett virkesförråd om dryga 12 000 skogskubikmeter enligt nyupprättad skogsbruksplan, vilket ger ett snittförråd om ca 190 m3sk/ha. För mer information om skogen se bilagd skogsbruksplan.

Jordbruksmark

Det finns ca 3,7 ha åker och betesmark som är upplåten om ett år i taget för 3 500 kr/år.

Jakt

God jakt på älg, hjort, vildsvin och småvilt. Jakten är tillgänglig från 2019-07-01. Fram till dess är jakten upplåten för 150 kr/ha och år. Säljaren förbehåller sig arrendeinkomst fram till 2019-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

Ale Slättebacken 1:1

Ägare

Östads stiftelsen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 75,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 64,1 ha
Impediment 3,4 ha
Inägomark 3,7 ha
Övrigmark 3,7 ha
Summa: 74,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 834 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Betesmark 43 000 kr
Summa: 3 880 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning