Slätthult

Fastighet med produktiv skogsmark. 7 500 m3sk. Grandominerad. Jaktstuga.
Areal: 48 ha
Kommun: Lessebo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 600 000 SEK
Anbudsdag: 26/4 2019
Slätthult är en grandominerad skogsfastighet bestående av produktiv skogsmark med rätt förutsättningar för skogsbruk. En väl samlad ägofigur med korta skotningsavstånd. Planterade ungskogar och avverkningsmöjligheter. Fastigheten har tillgång till en gedigen jaktstuga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Skogsstyrelsen i december 2018. Enligt planen så uppgår skogsmarksarealen till 45,2 ha. Virkesförrådet bedöms till 7 573 m3sk, 168 m3sk/ha. Skogens årliga tillväxt är beräknad till 262 m3sk per år. Det har ej skett några avverkningar eller gallringar efter planens upprättande. Fastighetens bonitet anges till 7,9 m3sk/ha per år vilket ger en årlig produktionsförmåga om ca 357 m3sk. Avverkningsförslaget bedöms till ca 3 830 m3sk fördelat på ca 3010 m3sk föryngringsavverkning, 780 m3sk gallring och 40 m3sk naturvårdande skötsel. Ca 15 ha av ungskogen bedöms ha behov av röjning. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Området erbjuder jakt på älg, småvilt, vildsvin och fågel. Jakten är fri att disponera för en ny ägare. Eventuella jakttorn ingår i försäljningen.

Jaktstuga

På fastigheten finns en gedigen jaktstuga med enkel standard. För mer bilder och information kontakta undertecknad fastighetsmäklare

Rättsförhållande

Fastighet

LESSEBO SLÄTTHULT 1:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,2 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 47,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 176 000 kr
Summa: 3 176 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Slätthult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning