Snaversrud

Areal: 4 ha
Kommun: Karlstad
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 1/6 2018
Visning:
23/5 kl 17:00-18:00
26/5 kl 10:00-11:00
I Snaversrud i Väse, 25 km från centrala Karlstad ges tillfälle att förvärva en avstyckad gård med drygt 4 hektar mark och en rejäl mangårdsbyggnad i bra skick, en maskinhall under uppförande samt två äldre ekonomibyggnader.

Marken erbjuder möjlighet till beteshagar, rekreation och djurhållning i mindre skala.

Mycket trevligt och vackert läge.

Fastigheten är under avstyckning. Tillträde sker först när avstyckningen är klar, vilket den bedöms vara under september/oktober 2018. Under tiden fram till tillträdet är det möjligt för en köpare att hyra bostadshuset.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (38)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens bostad är i bra skick, uppförd på 1800-talet med timmerstomme på torpargrund och betongpannor på taket. Bjälklag i trä. Utvändigt är byggnaden beklädd med träpanel och fönstren är av typen tvåglas isolertyp. Bostadshuset har yttermåttet 8x16 meter och har en ungefärlig boarea om 200 kvm, enligt fastighetstaxeringen.

Bottenvåningen är renoverad i början av 2010-talet, med moderna material och fräscha ytskikt. Övervåningen är inte renoverad och är i behov av nya ytskikt för ett modernt boende. Detta gäller även badrummet på övervåningen. Några av fönstren är inte bytta men finns klara att sätta in och ingår i köpet.

Bottenvåningen via ingång från huvudentrén på husets norra sida rymmer följande rumsindelning. Från entréhallen når man köket till vänster. Köket är ett allmogekök med bakugn, vedspis och spiskupa samt modernare vitvaror som härrör från senaste renoveringen av köket.

Till höger om hallen finns ett rum som kan tjäna som kontor eller sovrum och innehåller en liten kamin. I anslutning till huvudentrén ligger också en toalett. Hallen fortsätter tvärs genom huset till trädgårdsentrén som vetter söderut. Trädgårdsentrén är en inbyggd glasveranda med utgång till en altan som ligger i syd-väst-läge. Trappan till övervåningen går från hallen innanför trädgårdsentrén. Därifrån når man vardagsrummet som ligger i husets syd-västra hörn.

Övre plan inleds med en hall från vilken man tar sig till husets stora sal som ligger i husets västra del. Därutöver till ett badrum samt till två stycken sovrum och ett kontor. Ett av sovrummen har en kakelugn, som dock inte har använts i modern tid. Man kliver även ut på balkongen med utsikt åt söder och den omgivande trädgården.

Det finns en källardel under den östra delen av huset om cirka 30 m². Där ligger husets tvättstuga och ett ytterligare utrymme.

Källaren har en separat ingång. Resterande del av huset vilar på en torpargrund.

Huset har en oisolerad vind där det finns möjlighet att inreda för ytterligare rum.

Uppvärmning sker med luftvärmepump samt direktverkande el och vedeldade eldstäder.

Djupborrad vattenbrunn till 120 meters djup, med nyare hydrofor och dränkbar pump.

Eget avloppssystem med en tvåkammarbrunn. Avloppsrör fram till brunnen är utbytta på senare tid, men avloppsanläggningen uppfyller inte moderna krav på avloppsrening.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad. Kontakta fastighetsmäklaren för att ta del av den.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i trä- och timmerkonstruktion med en byggnadsyta om cirka 145 kvm. Elström indragen. Innehållande förråd med trägolv, vedbod med jordgolv, förråd med trägolv och förråd med gjutet golv. Plåttak.

Vagnbod/Förvaring

Äldre byggnad uppförd i timmer och med plåt på taket. Byggnadsyta om cirka 150 kvm. Jordgolv.

Maskinhall

En maskinhall är under uppförande, där byggnads-arbetet har stannat av i en tidigare ägares hand. Det innebär att en helgjuten betongplatta med golvbrunn är gjuten och att den bärande konstruktionen av väggar och takstolar är uppe, samt delar av väggar. Hallen är en Martinssons standardhall i trä, med måttet 12x18 meter. Trävirket är gråfärgat av väder och vind men har ännu inte tagit någon allvarlig skada. Takplåt finns för fortsatt montering. Hallen är förberedd för att isolera. Isolering bör man dock vänta med för att inte bygga in eventuell fukt i byggnadskonstruktionen.

Tak, väggar och port kan monteras innan tillträde om en köpare önskar detta. Detta bör framgå i bud som lämnas.

Skog och mark

Skog och mark

I direkt anslutning till bostadshus och övriga byggnader ligger sammanlagt 4,4 hektar mark i en sammanhållen ägofigur. Marken utgörs till största delen av skogsmark klädd med ungskog men även en bit åkermark på 0,4 hektar. Tidigare har markerna runt gårdscentrum varit betesmark och är möjliga att restaurera.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlstad Snaversrud 1:43

Ägare

Erika Eriksson 1/2
Henrik Eriksson 1/2

Taxeringsvärde

Fastigheten är under avstyckning och har därför inget fastställt taxeringsvärde. För mer information se prospekt.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Snaversrud och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning