Södersätra

Skogsfastighet med en trivsamt belägen sommarstuga vid Lönnvattnets strand.
Areal: 38 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 30/10 2019
Skogsfastighet med en trivsamt belägen sommarstuga vid Lönnvattnets strand. Fastigheten har en lång strandlinje i sjön.
Åtta skiften fördelade från Södersätra till Långsjö station.
Ca 36 ha produktiv skogsmark med 4 331 m³sk, tyngdpunkten mellan 20-40 år. Tillväxt ca 267 m³sk/år.
Jakt i flera områden, varav Stora Skedvi Norra VVO med jakt på ca
5 000 ha. Fiske i Stora Skedvi FVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (73)

Fastighetsuppgifter

Småhusbyggnad

Fritidshus

Enkelt fritidshus uppfört i lösvirke på en plintgrund, tak av korrugerad plåt och väggbeklädnad av liggande träpanel.
Huset har kopplade tvåglasfönster med undantag för köket som har enkelglasfönster.
Byggnaden mäter ca 6.3 x 5.4 meter på grund, varav veranda under tak med måtten 3.8 x 1.2 meter.
Byggnaden har genomgående trägolv med undantag för köket som har plastmatta på golvet.

Planlösning: Vardagsrum med murad öppen spis samt mindre gjutjärnskamin med två kokplattor. Kaminen är inkopplad på den öppna spisens murstock med spirorör. Kök med rostfri diskbänk och köksskåp från 1950-talet. Köket är utrustat med gasolkök samt kylskåp (gasol). Vatten finns ej indraget. Gråvattenavlopp från kök går ut under huset. Byggnaden inrymmer även två mindre sovalkover med platsbyggda våningssängar. Möjlighet för fyra personer att övernatta. Sovalkoverna har ljusinsläpp genom höga, smala fönster.

I anslutning till fritidshuset finns en enkel förrådsbyggnad uppförd i lösvirke på betongplintar, tak av korrugerad plåt, stående träpanel. Byggnaden inrymmer förrådsutrymme samt utedass. Byggnaden mäter ca 2.4 x 3.0 meter på grund.

Nedanför huset finns en brygga som tillhör fastigheten. Bryggan vilar på två äldre stenkistor och har ett renoveringsbehov.

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen åtta skiften. Totalt 35,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 331 m³sk, vilket motsvarar ca 121 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 53 % av virkesförrådet medan gran har 23 % och lövträd har 24%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 267 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.
Inventeringen är gjord av Mellanskog våren 2017 och uppräknad med två års teoretisk tillväxt.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade nyckelbiotoper enligt Se Sverige. Område med höga naturvärden finns registrerade i bestånd nr 11.

Jakt

Fastigheten ingår Stora Skedvi Norra VVO med jakt på ca 5 000 ha.
Kontaktperson Göran Öhlin, 070-720 80 20

Fiske

Fastigheten ligger inom Stora Skedvi FVOF, se: www.fiska-i-stora-skedvi.se
Kontaktperson Göran Öhlin, 070-720 80 20

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Södersätra 10:5

Ägare

Ester Alice Berglund dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,5 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 40,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar korrekt angivet taxeringsvärde, då sommarstuga med tomt har avstyckats från fastigheten 2018.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras då område ligger inom sk omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan avgiftsfri för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning