Södra Fjäll och Brandsbol

Två skogsfastigheter i Södra Fjäll och Brandsbol. Jakt i vvo.
Areal: 92 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 16/8 2018
Två ungskogsfastigheter utan byggnader belägna på en sluttning med rörligt markvatten. Jakt på älg och småvilt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Båda fastigheterna har övervägande välskötta ung-skogar med god tillväxt. De är talldominerade och har normal bonitet för området. Fastigheterna presenteras med var sin skogsbruksplan upprättade av Henrik Ynger.

Jakt

Fastigheterna ingår i Brandsbols viltvårdsområde för älg och småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

ARVIKA SÖDRA FJÄLL 1:61, STAVNÄS-BRANDSBOL 1:13

Ägare

Anita Ynger 3/8
Henrik Ynger 1/4
Bo Ynger 3/8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 92,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,3 ha
Impediment 1,6 ha
Inägomark 1,0 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 92,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 871 000 kr
Betesmark 9 000 kr
Berg/hällmark 4 000 kr
Summa: 1 884 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Södra Fjäll och Brandsbol och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning