Södra Jorstorp

Välskött fastighet i Södra Jorstorp, öster om Gränna. 7700 m3sk.
Areal: 41 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 300 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2019
Södra Jorstorp 6:1 är belägen strax öster om Gränna i det kuperade och vackra området norr om sjön Bunn. Fastigheten är välskött och utgörs till stor del av tallskog, samt har ett virkesförråd om ca 7 700 m3sk. Total areal 41 ha varav 38 ha skogsmark och 3 ha impediment. Bonitet 6,9 m3sk/ha.
Fastigheten har gräns mot Södra Jorstorp 7:1 (Riddersberg) och Bunnström 1:29. Möjlighet finns att förvärva även dessa fastigheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved år 2015 och har noga reviderats med avverkning, tillväxt och skogsvårdsåtgärder för åren 2016, 2017, 2018 samt 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 37,5 ha och virkesförrådet 7 746 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 60 %, gran 31 % samt löv 9%. Bonitet 6,9 m3sk/ha.

Avdelning 325 i skogsbruksplanen har av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt såsom älg, rådjur, vildsvin, räv och hare. Fastigheten ingår i Aranäs/Bunnströms älgjaktlag samt Gränna-Adelöv Älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Södra Jorstorp 6:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,5 ha
Impediment 3,3 ha
Summa: 40,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 066 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Betesmark 38 000 kr
Summa: 4 116 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Södra Jorstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning