Sonarp

67 ha skog och 15 ha åker mellan Hok och Jönköping. 12 000 m3sk.
Areal: 84 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/1 2019
En trevlig skogsfastighet i Sonarp mellan Hok och Jönköping. Total areal är 84 ha varav 67 ha talldominerad skogsmark och 15 ha åkermark i stora lättbrukade skiften. Skogen har en bonitet om 6,9 m3sk/ha och ett virkesförråd om 12 000 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av 15,0 ha åker i stora lättbrukade skiften enligt skogsbruksplanen. Jordbruksmarken är utarrenderad enligt skriftligt arrendekontrakt som löper till 2021-12-31. Arrendeavgift ca 550 kr/ha.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved i juni 2016. Planen har sedan inför försäljningstillfället korrigerats med tillväxt och utförda åtgärder. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogs-bruksplanen är produktiv skogsmarksareal 66,7 ha och virkesförrådet 12 053 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 86 %, gran 12 % samt löv 2 %. Bonitet 6,9 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt/Fiske

Jakträtten står till köparens förfogande fr.om nästa jaktsäsong.

Med fastigheten följer inget fiske.

Rättsförhållande

Fastighet

JÖNKÖPING SONARP 1:21, del av (ca 84 ha mark)

Ägare

Tobias Peterson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 66,7 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 15,0 ha
Övrigmark 2,6 ha
Summa: 84,4 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde för fastigheten saknas. Ett nytt sådant kommer att fastställas efter lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Sonarp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning