Sörbylund

118 ha åker på stora skiften. Väl arronderat nära väg.
Areal: 121 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Spannmål
Prisidé: 17 700 000 SEK
Anbudsdag: 11/6 2019
Mellan Stöpen och Ulvåker förmedlas 118 ha åkermark med stora brukningsskiften på i huvudsak lättjordar med bra mullhalt. Bra belägenhet och tillgänglighet nära väg. Försäljningen är en delavyttring och tillträde sker först efter genomförd förrättning. Brukningen kan påbörjas efter årets skörd eller efter överenskommelse.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Sörbylund omfattar sammanlagt ca 118 ha åkermark enligt jordbruksverkets blockareal. Marken är i huvudsak lättjordar med bra mullhalt, från sandjord till mellanlera. Mycket bra skiftesindelning med stora brukningsskiften och bra belägenhet och tillgänglighet nära väg. All mark är dikad under 1950-1960-talet och stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår kostnadsfritt i överlåtelsen. Försäljningen omfattar en del av Sörbylund 2:5 och tillträde sker efter genomförd fastighetsbildning. Brukningen av fastigheten kan påbörjas efter årets skörd eller efter särsklid överenskommelse.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Sörbylund 2:5,

Taxeringsvärde

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning