Sorttjärn

19 ha produktiv skogsmark utanför Järvsö. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 20 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2018
Skogsfastighet i tre skiften strax utanför centrala Järvsö. Ca 19 hektar produktiv skogsmark och medelbonitet om 4,7 m3sk per hektar och år. Jakt i Järvsö västra viltvårdsområde
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lada

På Åsgårdskiftet (vid riksväg 83) finns en enkel timrad lada med plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades i juni 2018 av Love Persson | Areal. Enligt den uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till 18,8 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 1 694 m3sk och boniteten till ca 4,7 m3sk/ha/år. Volymen fördelar sig på 92 % tall, 6 % gran och 2 % löv. Kalytorna på Hokabackeskiftet har planterats och plantinventerats under vår/sommar 2018. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Höga naturvärden

Fastigheten berörs av två ytor klassade som områden med höga naturvärden av Skogsstyrelsen. Det ena området (ca 1,4 ha), med beteckning N 1011-2008, berör skiftet på Hokabacke i dess norra ände. Det andra området (ca 2,1 ha), med beteckning N 1017-2008, berör skiftet på Skästraberget i dess östra ände. Huvudsakligen berörda avdelningar (1 och 15) har i skogsbruksplanen fått målklass NO.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarksarealen till ca 1,8 ha. Marken har upplåtits muntligen utan ersättning. På inägomark öster om riksväg 83 är jordvärmeslinga till grannfastighet nedgrävd.

Jakt och fiske

Fastigheten ligger inom Järvsö västra viltvårdsområde om totalt ca 12 000 ha. För mer information kontakta kassör Kent Andrén, telefonnummer 070-381 18 83.

Fisket i området administreras av Järvsö fiskevårdsområde: www.fiskekort.se/jarvso/

Övrigt

Över skiftena på Skästraberget och Hokabacke går en cykel- och vandringsled, upplåten enligt arrendeavtal med Destination Järvsö AB.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL NORRVÅGA 2:4

Ägare

Inger Burefjord 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,8 ha
Åkermark 1,6 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 20,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 720 000 kr
Åkermark 30 000 kr
Summa: 750 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning