Spjutvik

Spjutvik med rofyllt läge, bra byggnader och slåtterängar med EU-stöd.
Areal: 8 ha
Kommun: Nora
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Spjutvik ligger nära sjön Malmlången mitt emellan Nora och Karlskoga med ca två mil åt vardera hållet. För visning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Gården består av knappt nio hektar mark, varav ca 4 ha betes- och slåtteräng med höga naturvärden. Lite skog finns också varav 2,8 ha inhägnad ädellövsplantering. Bostadshuset om ca 170 kvm boyta är nyrenoverat och i gott skick med jordvärmepump. Övriga byggnader är av olika ålder och kvalitet men de har hela tak, är underhållna och i användbart skick.

Spjutvik erbjuder goda förutsättningar för ett lantligt naturnära boende med möjlighet till lönsamt aktivt miljöarbete och djurhållning i mindre skala.

Läs mer om fastigheten i prospektet under fliken "Dokument" nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-510 88 39

Bilder (34)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Huset är byggt i stående plank i 1 ½ plan på 1920- talet. Det har yttermåtten 9,2 x 13,2 m med tillbyggd glasveranda 3,0 x 3,9 m samt köksfarstu 2,2 x 2,4 m. Taket består av rött betongtegel, lagt 2014. Renovering av hela byggnaden har skett under 2017 då bland annat ett nytt kök installerats.

Nedre planet innehåller tre stora rum samt hall, kök, tvättstuga, WC/dusch och pannrum med jordvärmepump. Stor glasad veranda om drygt 10 kvm vid entrén. Ovanpå den finns balkong med motsvarande storlek som nås från övervåningen.

Det övre planet består av hall, två sovrum samt kattvindar och stor oinredd vind. Se bifogade ritningar.

"Gammelstugan"

Denna gamla timmerbyggnad i 1 ½ plan med yttermåtten 7,9 x 9,7 m är helt omodern men har å andra sidan många gamla detaljer bevarade, som t.ex. gjutjärnskaminer. Taket lades om samtidigt med mangårdsbyggnaden och består likaså av rött betongtegel.

Besiktning

Protokoll kommer att finnas tillgängligt på visning.

Energideklaration

Då huset stått tomt en tid finns inga aktuella och relevanta uppgifter om energiförbrukning, varför en tillförlitlig energideklaration inte går att göra. Värmepumpsanläggningen är en energieffektiv uppvärmningskälla.

Driftskostnader

Kostnader för uppvärmning och el kan ej anges då bostaden stått tom. Sophämtning sker enligt kommunens taxa. Vatten tas från egen borrad brunn från 2014 och avloppet går till godkänd anläggning från 2009.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Den gamla ladugården är byggd i slaggsten, 8,3 x 6 m i ladugårdsdelen och i trä, 8,3 x 16 m i logdelen. Tak av tvåkupigt lertegel. El finns.

Magasin

Timrat magasin med loft. Mittemot mangårdsbyggnaden ligger denna gamla vackra byggnad i timmer med måtten 4,9 x 11,5 m. Den har nytt tak av rött betongtegel. El finns.

Stall/loge

Den har yttermåtten 6,5 x 15 m samt tillbyggd loge 6,0 x 8,6 m. Tak av plåt. El finns.

Gammal lada

I södra delen av fastigheten finns den gamla ladan 6,0 x 20,7 m. Den är grånad av tiden och har tak av enkupigt lertegel. El finns.

Jordkällare med bod

Boden har yttermåtten 4,6 x 6,5 m. Tak av enkupigt lertegel. El finns.

Garage

Byggnaden har yttermåtten 3,6 x 5,7 m och den har plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På fastigheten finns välbevarade slåtterängar med höga naturvärden. Dessa sköts enligt gammal sed med sen slåtter och skärande redskap som slåtterbalk och lie. Skörden tas om hand som ängshö. Ett femårigt skötselavtal med EU-stöd och med två år kvar finns för skötseln av ängsmarkerna som omfattar totalt 7,96 ha (ca halva arealen finns på Spjutvik 1:2 och den andra hälften på grannfastigheten vars areal också kan disponeras). Ersättningen ligger för närvarande på 123 336 kr per år, beräknat på en Eurokurs om 9 kronor. Köparen ges möjlighet att överta avtalet.

För den som är intresserad att veta mer om villkoren kan separat information beställas hos mäklaren.

Skogsmark

Lite skog hör till fastigheten med bl.a. en 2,8 ha stor inhägnad ädellövsplantering med ek, lönn, lind och fågelbär. Sammanlagt 4 375 lövplantor har planterats.

Jakt

Jakten är omedelbart tillgänglig för en ny ägare. Småvilt, rådjur och gris finns.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Malmlångens fiskevårdsområde. Där finns även kräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Nora Spjutvik 1:2

Ägare

Christer Öholm 1/2
Paula Tidefjärd 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,8 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde saknas på grund av fastighetsombildning. Taxeringsvärdet på bostad och tomt på hela tidigare Spjutvik 1:2 var enligt 2017 års taxering 410 000 kr.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 91 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 03
070-510 88 39

Jag är intresserad av fastigheten Spjutvik och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning