Stärbsnäs Gård

Gård på Björkö med välskötta byggnader, egen strand, båtplats, skog, öar och jakt.
Areal: 112 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2019
Visning:
15/9 kl 12:00
Vänligen anmäl ert deltagande på visningen.
19/9 kl 15:00
Vänligen anmäl ert deltagande på visningen.
Stärbsnäs Gård är en vackert belägen gård på den södra delen av Björkö i Stockholms norra skärgård. Gården erbjuder det mesta en Roslagsgård kan önskas leverera och mer därtill. Här finns bra boende med utsikt över en skyddad havsvik, jaktmöjligheter, ett välskött ekonomibyggnadsbestånd, gästhus, sjöbodar med bastu, flera bryggor, en egen strand, båtramp samt kaj med segeldjup.

Den totala landarealen om 112 ha fördelas över två näraliggande skiften samt några öar där ägoslagen främst utgörs av 81,6 ha produktiv skogsmark, 6,4 ha åker och cirka 11,9 ha betesmark.

Möjlighet finns att bjuda på intilliggande obebyggd skogsfastighet. Läs mer på vår hemsida areal.se, annonsen omnämns Skeppsmyra skog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (37)

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Gula Huset

Gårdens huvudbyggnad, även kallad Gula Huset, är byggd 1987 och uppförd i ett plan med stomme i trä under tak beklätt med tvåkupiga tegelpannor. Byggnaden vilar på en krypgrund med tillbyggnad från matsalen på plintgrund. Under del av köket finns ett mindre källarutrymme som nås via golvlucka. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 151 m2 och rymmer tre sovrum, hall, vardagsrum, kök och matsal, två badrum, garderober samt tvättrum och groventré. Bostaden har genomgående 3-glas isolerrutor. Uppvärmning genom vattenburet system anslutet till luft/vattenvärmepump från 2009. I groventrén och de två badrummen finns vattenburen golvvärme och i tillbyggnaden från matsalen finns elgolvvärme. Det finns tre eldstäder i byggnaden. En kakelugn i ett av sovrummen, en öppen spis i vardagsrummet samt en vedspis och öppen spis i matrummet. Eldstäderna används idag och är godkända att elda i. Vatten tas från en för byggnaden egen borrad brunn. Avlopp genom trekammarbrunn.

Genom bostadens entré, belägen på byggnadens östra långsida, nås hallen där det även finns en garderob. Till höger från hallen nås en korridor som bland annat leder till tre sovrum varav det större som vetter åt väster har utgång till soldäck samt en kakelugn. Vidare nås via denna korridor ett stort helkaklat badrum med WC och duschhörna. Längst ner i korridoren finns en klädkammare. Rakt fram från hallen nås ett vardagsrum där det finns en öppen spis med insatt braskamin. Via en dörr nås soldäcket. Till vänster från hallen nås matrum och kök. I matrumsdelen finns vedspis och öppen spis. Från matrummet nås via en dörr soldäcket. I köket finns kyl och frys och via en lucka i golvet nås ett litet källarutrymme. Till vänster om köket nås byggnadens groventré och tvättstuga där det finns tvättmaskin, torktumlare och värmepanna. Dörren från groventrén leder ut till byggnadens södra kortsida. Från tvättrummet nås ett badrum med klinkergolv samt ett helkaklat duschrum och en bastu.

Längs byggnadens västra långsida finns ett soldäck med ett utespabad av märket Vancouver 210x210 med dubbla liggplatser och sex sittplatser.

Flygelbyggnad

I nära anslutning till Gula Huset ligger en flygelbyggnad uppförd 1987 med en byggnadsarea om 9 x 5,5 meter. Byggnaden är uppförd i trä på gjuten platta på mark samt krypgrund under kontorsdelen. Fasad beklädd med träpanel och tak med tvåkupigt lertegel. I byggnaden finns ett dubbelgarage samt gårdskontor.

Röda Huset

Vidare längs vägen, strax öster om Gula Huset, ligger en bostadsbyggnad med namn Röda Huset. Byggnaden är ett timrat hus uppfört i 1 1/2 plan på en krypgrund. Sadeltak beklätt med enkupigt lertegel och fasad beklädd med stående träpanel. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 82 m2 med en biyta om 15 m2. Kopplade treglasfönster. Uppvärmning med elradiatorer. I köket finns en vedspis och i ett av vardagsrummen på det nedre planet finns en kakelugn. Det är oklart om det går att elda i någon av eldstäderna idag. Avlopp genom trekammarbrunn. Vatten tas från en för byggnaden egen borrad brunn. På det nedre planet finns två vardagsrum, badrum utrustat med dusch, WC och tvättmaskin, hall samt kök utrustat med spis och kombi kyl- och frys. Byggnadens övre plan nås från en trappa belägen i hallen. På det övre planet finns ett isolerat sovrum samt en kallvind med isolerat golv.

Gästhus

Strax norr om Röda Huset finns ett gästhus byggt på 1990-talet. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund under sadeltak beklätt med papp. El och sommarvatten finns och uppvärmning sker genom elradiatorer. I byggnaden finns sovrum/allrum samt litet pentry och sovkabyss. I västerläge finns ett soldäck.

Sjöbodarna med tillhörande brygga

Nedanför det Gula huset finns två sjöbodar i anslutning till en rejäl brygga. Den södra sjöboden är uppförd i timmer under sadeltak beklätt med enkupigt tegel. Byggnaden innehåller bastu samt duschkabin och ett större utrymme som exempelvis kan inredas till relax eller används till förvaring. Byggnaden har en byggnadsarea om 4 x 7 meter.

Den norra sjöboden är uppförd i timmer under sadeltak beklätt med enkupigt lertegel. Byggnaden har en byggnadsarea om 3,5 x 3,5 meter. Byggnaden används som bod för fiske- och båtprylar.

Bodarna omges av en brygga med plats för flera mindre båtar. Anslutet till bryggan är en mindre flytbrygga med två y-bomar.

Strax söder om sjöbodarna finns en mindre brygga.

Ångbåtsbrygga

Söder om sjöbodarna finns en ångbåtsbrygga. Hit gick tidigare Waxholmsbolagets båtar och en stenpollare minner om en svunnen tidsepok. Idag har bryggan plats för sex stycken båtar vid y-bommar samt en kajplats. Bryggan klarar segelbåtsdjup. Strax norr om bryggan finns en ramp för sjösättning av båtar. El finns framdraget och i anslutning till bryggan finns belysning.

Energideklaration

Energideklaration har ej upprättats.

Vattenprov

Vattenprov har tagits på de brunnar som förser respektive bostadshus med vatten. Vattenproverna finns tillgängliga för nedladdning via fastighetsannonsen för Stärbsnäs Gård på areal.se.

Driftskostnader

Larm 4 150 kr
Försäkring 8 800 kr
El, avser hela gårdens förbrukning 105 000 kr
Sophämtning 800 kr
Slamtömning 2 400 kr
Vägavgift 1 100 kr

Ekonomibyggnader

Fårstall

Byggnaden är uppförd i trä på gjuten platta under sadeltak beklätt med plåt. Fasaden är beklädd med stående träpanel. Byggnaden utgörs av ett större lösdriftsstall som nås via skjutdörrar på båda kortsidor samt en tillbyggnad på västra långsidan innehållandes kök och garage. Vatten tas från en borrad brunn belägen i ett pumphus söder om ladan. El finns indraget. Stalldelen har en byggnadsarea om 13 x 27 meter och tillbyggnaden en byggnadsarea om 4 x 7,5 meter.

Ytorna söder och öster om stallet är belagda med asfalt.

Ladugård

Längs vägen mellan Röda Huset och fårstallet ligger en ladugård sammanbyggd med vagnslider och garage. Ladugården är uppförd på betongplatta med stomme i trä. Sadeltaket är beklätt med plåt och fasaden beklädd med stående träpanel. Ladugården innehåller bland annat magasinsdel, elcentral, maskinhall, stall med skulle samt ett slaktrum. Ladugårdens byggnadsarea uppgår till 10 x 44 meter. På den norra kortsidan finns ett vagnslider samt ett garage tillbyggt. Dessa byggnadsdelar är uppförda i trä på hårdgjord yta under plåttak. Byggnadsarea om 10 x 21 meter. Vatten och el finns indraget.

Pumphus

Strax söder om ladugården, på andra sidan vägen, finns ett pumphus uppfört.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till gården hör det enligt SAM-internet 6,4 ha åkermark som fördelas över sex skiften med varierande storlek. Arealen betesmark uppgår enligt SAM-ansökan till 11,93 ha. Stödrätter finns för åker- och betesmarken.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Foran Forest AB i mars 2019. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 81,6 ha som fördelas över två skiften. Det totala virkesförrådet har beräknats uppgå till 8 815 m3sk vilket ger ett medeltal om 108 m3sk/ha. Av det totala virkesförrådet finns 1 014 m3sk beläget inom avdelning 28 som omfattas av naturvårdsavtal. Fastighetens medelbonitet har beräknats till 4,9 m3sk/ha. Virkesförrådet fördelas över 47 % tall, 21 % gran och 32 % löv.

Skogsbruksplanen är upprättad efter stormen Alfrida. Vindfällen som Alfrida lämnade efter sig kommer tas omhand om av säljaren innan tillträde.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Nyckelbiotoper

Cirka 430 meter sydost om Gula Huset finns en nyckelbiotop som omfattar 3,2 ha och är av biotoptypen betad skog. Denna ligger belägen inom avdelning 20 i skogsbruksplanen.

Krokholmen, som ligger belägen i Östersjön söder om det södra skiftet, omfattas av en nyckelbiotop om 11,2 ha med biotoptyp lövskogslund.

Bullerholmen, som även den ligger belägen i Östersjön söder om det södra skiftet, omfattas av en nyckelbiotop om 6,7 ha med biotoptyp lövängsrest med hamlade träd.

Nyckelbiotoperna på Krokholmen och Bullerholmen ligger belägna inom avdelning 28 i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten bedrivs för närvarande inte i egen regi, men blir tillgänglig för ny ägare vid tillträde. I markerna förekommer utöver vanligt småvilt vildsvin, rådjur och älg. Jakttorn tillfaller köparen.

Fiske

Ägarna har i vattnen kring Stärbsnäs Gård fiskat med handredskap. Besök Länsstyrelsens hemsida www.svenskafiskeregler.se för att läsa mer om vad som gäller ute i Norrtäljes skärgård.

Övrigt

Krokholmen och Bullerholmen omfattas av två naturvårdsavtal, ett per ö. Dessa naturvårdsavtal undertecknades i november 2005. För mer information om dessa naturvårdsavtal kontakta någon av handläggarna.

Båtplatser

De sex båtplatserna vid ångbåtsbryggan upplåts muntligen till olika båtägare varje år. För detta erhåller fastighetsägaren normalt 1 500 kr/år. Båtarna sjösätts under våren och ska plockas upp i månadsskiftet september/oktober.

Förhandsbesked för bygglov

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus cirka 370 meter söder om fårstallet har inlämnats till Bygglovenheten på Norrtälje kommun. För mer information kontakta någon av handläggarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Stärbsnäs 1:21

Ägare

Margret Näsström 1/2
Björn Johansson dbo 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,6 ha
Impediment 18,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 10,5 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 112,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 307 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Åkermark 165 000 kr
Betesmark 210 000 kr
Tomtmark 4 656 000 kr
Bostadsbyggnader 3 020 000 kr
Ekonomibyggnader 142 000 kr
Summa: 12 525 000 kr

Inteckningar

Det finns fem stycken penninginteckningar uttagna i fastigheten om totalt 11 000 000 kr. Fastigheten är samintecknad med Norrtälje Skeppsmyra 11:28 och detta gäller för samtliga pantbrev. Tre pantbrev om totalt 9 200 000 kr kommer följa med fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person såväl som för juridisk person (exempelvis aktiebolag) till följd av att fastigheten ligger belägen i glesbygdsområde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Stärbsnäs Gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning