Stensbo

Vackert belägen med charmigt bostadshus, ekonomihus i gott skick, 4 ha åker och 8 ha skog.
Areal: 13 ha
Kommun: Hallsberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2018
Visning:
5/6 kl 18:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
9/6 kl 10:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Strax norr om Pålsboda i ett öppet slättlandskap ligger denna vackert belägna gård. Söder om fastigheten finns ett motionsspår och Pålsboda samhälle med dess samhällsfunktioner finns på promenadavstånd eller bara någon minut från gården med bil. Gården består av ett äldre och charmigt bostadshus samt ett uthus och ett ekonomihus i gott skick. Ett mycket bra läge för en barnfamilj med enskilt läge och en stor lummig tomt. För den som är intresserad av djurhållning på hobbynivå så finns det goda möjligheter att bygga om ekonomihuset för det ändamålet och åkermarken går att omvandla till beteshage för exempelvis får eller hästar. Tomten är välskött med uppväxta fruktträd, buskar, perenna växter och blommor.

Till fastigheten hör ca 4 ha åkermark och ca 8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 900 m3sk. Välkommen på visning till den vackra gården Stensbo!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är hitflyttad i slutet på 1800-talet och byggdes ut i slutet på 1950-talet. Byggnaden är uppförd i 1 1/2-plan på källargrund/stensatt torpargrund/ gjuten platta med timmer-/träregelstomme under tak belagt med tegel. Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel. Fönster är kopplade 2-glas förutom i köket där 3-glas isolerfönster är installerade. Ventilation sker genom självdrag. Murstocken till den öppna spisen och till vedpannan sotas och används kontinuerligt. Den andra murstocken, till en öppen spis och en kakelugn, är ej besiktigad och används inte. Huset är utrustat med vattenburen värme från vedpanna (Astra, 2013). Det finns vatten från grävd brunn med cementeringar (vattenprov taget 2017, tjänligt). Avloppet går till slamavskiljare med infiltrationsanläggning (2011). Byggnadsbesiktning eller energideklaration är ej upprättat. Boarea enligt taxeringen om 155 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 110 kvm.

Det nedre planet består av hall, allrum med öppen spis, sovrum, duschrum (iordninggjort 1989 med kaklade väggar och golv, wc, handfat, dusch, tvättmaskin och tvättho), kök (spisugn med tillhörande filterfläkt, diskmaskin, kyl/frys samt kallskafferi) och vardagsrum med öppen spis (används ej). Från köket kan man även ta sig ut på en inglasad veranda (ca 23 kvm) i västerläge med utsikt över trädgården och den intilliggande åkermarken. Verandan uppfördes 1990 på plintgrund och 2014 bytte säljaren takstolar och plasttak. Verandan har ett härligt läge med eftermiddags- och kvällssol som gör att man kan nyttja densamma långt in mot kvällningen.

Det övre planet består av en hall, kontor samt två sovrum. I det ena sovrummet finns en kakelugn (används ej). Från kontoret kan man även ta sig ut på en balkong i österläge, ett bra solläge att dricka förmiddagskaffet på. Golven i huset är belagda med trä/plastmatta, väggarna är tapetserade och innertak är av skivmaterial/trä.

Under en del av huset finns källargrund som man når såväl utifrån som inifrån huset. I källaren finns vedpannan med tre tillhörande ackumulatortankar á 500 liter. En av ackumulatortankarna har elpatron som kan användas vid behov. Dessutom finns ett utrymme som i dagsläget nyttjas som matkällare. Källaren har tidigare haft fukt som trängt upp underifrån. Säljaren har rensat ur och kantskurit diken kring gården, där det tidigare stått vatten. Efter denna åtgärd har säljaren inte upplevt något problem med fukt i källaren.

Boden

Byggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet med timmerstomme på stensatt grund under tak belagt med tegel. Byggnaden inhyser ett förråd, vedbod och en snickarbod som kan värmas upp med en gjutjärnskamin (Husqvarna). Det övre planet består av ett brädlagt loft. Byggnadsarea på mark om ca 38 kvm.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader det senaste året. Säljaren har inte haft några kostnader för sotning då han själv har tillstånd att utföra sotning.

El: 14 400 kr
Renhållning: 1 500 kr
Ved (värme): 1 000 kr (ved från egen skog, ca 30 kubik per år)
Avlopp: 2 000 kr (två slamtömningar per år á 1 000 kr)
Försäkring: 5 800 kr (gårdsförsäkring inkl. skogsförsäkring)
Totalt/år: 24 700 kr (ca 2 060 kr/månad)

Ekonomibyggnader

Ladugården

Den gamla ladugården är uppförd i slutet på 1800-talet med timmer-/träregelstomme under tak belagt med aluminiumplåt. Byggnaden inhyser förrådsdelar, två garage för personbilar samt ett utrymme som kan inhysa husvagn eller en mindre gårdstraktor. Byggnadsarea på mark om ca 195 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken består, enligt skogsbruksplanen, av 4,1 ha. Marken är belägen kring gårdscentrum. Säljaren har genom nyttjanderätt upplåtit brukandet av marken under brukningssäsongen 2018. Om en köpare önskar ha tillgång till marken så kan nyttjanderätten sägas upp. Avträde sker dock tidigast hösten 2018, efter brukningssäsongen. Ersättningen för upplåtelsen har varit 1 000 kr/år. Stödrätter ägs ej av säljaren och medföljer därmed inte i fastighetsöverlåtelsen. Jordarten är finsand.

Skogsmark

Ägaren har en skogsbruksplan över fastigheten som upprättades inför försäljningen, maj 2018 (Mellanskog). Den produktiva skogsmarken är ca 7,8 ha med ett virkesförråd om ca 900 m3sk vilket ger ett medeltal per ha om ca 114 m3sk. Boniteten är för området mycket god och marken producerar i genomsnitt 7 m3sk/ha och år. Den kommande tioårsperioden är tillväxten 52 m3sk per år på fastigheten. Trädslagsfördelningen består av 25 % tall, 30 % gran, 41 % löv samt 4 % ädellöv. Avverkningsförslaget den kommande tioårsperioden är 196 m3sk, all avverkning är gallring. Planläggaren har rekommenderat röjning på 2 ha, plantering på 0,4 ha samt naturvårdshuggning på 0,4 ha under planperioden. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, naturvärden eller nyckelbiotoper. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. På markerna finns det älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Marken ingår i Sköllersta älgskötselområde i dagsläget.

Övrigt

Fastigheten har även andel i vägar. Dock har andelstalet i vägarna inte medfört några kostnader de senaste åren då drift och underhåll fullt ut har finansierats av statliga och kommunala bidrag.

Rättsförhållande

Fastighet

Hallsberg Stensbo 1:3, Stensbo 1:16

Ägare

Ulf Stensbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,8 ha
Inägomark 4,1 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 12,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 195 000 kr
Åkermark 97 000 kr
Tomtmark 97 000 kr
Bostadsbyggnader 526 000 kr
Ekonomibyggnader 33 000 kr
Summa: 948 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 620 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Stensbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning