Stensunda

Bostad anno 1821 i ostört läge. Damm med kräftfiske och 56 prod. skogsmark.
Areal: 72 ha
Kommun: Östhammar
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2018
Visning:
23/5 kl 16:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
27/5 kl 10:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Stensunda gård, med stort timmerhus från 1800-talet och 72 ha mark, är vackert beläget där skog möter äng i typisk Roslagsmiljö. Fastigheten har flera angränsande vattendrag, däribland natursköna sjön Vällen. Bostadshuset håller en hög året-runt-standard med en öppen planlösning och härlig rymd, ett stort lantkök och nyrenoverade våtrumsutrymmen. Tomten är belägen i vackert sydvästläge med utsikt över ängar och fält och har en välskött trädgård med flertalet bärbuskar, prydnadsväxter och en egen damm med fint kräftfiske. I gårdsmiljön återfinns stall, vagnslider och maskinhall i gott skick. Arealerna fördelar sig på 56 ha skog, ca 8 ha åker- och ca 8 ha övrig mark. En gård i ostörd miljö men ändå bara 4 mil till Uppsala, 6 mil till Arlanda och knappt 10 mil till Stockholm. All service finns i Alunda 10 km. Goda jakt- och fiskemöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (24)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnad 1

Bostadshuset är uppfört i timmer 1821 och flyttad till sin nuvarande plats 1969 och utbyggd 1989. Byggnaden är vackert knuttimrad. Boarean uppgår till 200 kvm som fördelar sig på 7 rum och kök, på nedervåningen kommer man in genom hallen och möts av det rymliga köket till vänster som är byggt 1989, i köket och hallen finns vattenburen golvvärme. Innanför köket återfinns pannrum och grovingång. I förlängning av hallen återfinns ett vardagsrum med massivt kilsågat furugolv en stor eldstad med öppen spis på ena sidan av eldstaden, och kassett i andra delen, rummet övergår sedan till Matsalen. Från vardagsrummet kommer man om man tar till vänster till en toalett samt tvättstuga, vilka är renoverade 2017/2018 och har golvvärme. Innanför tvättstugan finns ett mindre sovrum.

På övervåningen återfinns en övre hall, stort vardagsrum med en öppen spis och massiva kilsågade furugolv, 2 sovrum samt ett nyrenoverat badrum 2017/2018. Det finns även ett inrett loft. Bostadshuset ger överlag ett rejält och fräscht intryck med snygga snickerier och detaljer som bidrar positivt till helhetsbilden.

Byggnaden värms upp med hjälp av en luft/vatten-värmepump, vilken kompletteras av en separat luft/luft-värmepump. Vidare finns även en vedpanna, till vilken två ackumulatortankar är kopplade. Vatten tas från en grävd brunn, ännu en grävd brunn finns som tidigare har använts för djurhållning. Avloppet sker via brunn med infiltration.

Gäststuga

På tomten finns en gäststuga. Huset är uppfört i timmerkonstruktion på en grund av gjutna plintar och har en area om cirka 15 kvm.

Energideklaration

Ingen energideklaration har eller kommer upprättas i samband med försäljningen.

Ekonomibyggnader

Garage

Garaget är uppförd i timmerstomme på grund av gjutna plintar. Taket är av korrugerad plåt. Garaget har plats för två bilar invändigt, samt en plats i tillbyggd carport. Byggnadsmåtten uppskattas till 9 x 8 meter.

Stall/Maskinhall

Byggnaden är uppförd i trästomme på en grund av platta på mark. Fasaden är panelbeklädd och på taket ligger korrugerad plåt. Det finns även ett stort tillbyggt vagnslider med plats för bilar, traktorer m.m. Den taxerade arean för stallet/maskinhallen uppgår till 246 kvm. Stallet är inrett 1998 och är i gott skick med väl tilltaget ventilationssystem, uppvärmd sadelkammare och inrett med tre boxar för storhäst, varav en box är extra stor. I byggnadens andra del finns en maskinhall med stor skjutport på gaveln.

Vedförvaring

Byggnad som idag fungerar som vedförvaring. Byggnaden är uppförd i trästomme och har ett tak av korrugerad plåt. Grunden består av gjutna plintar. Byggnadsmåtten uppskattas till 7 x 10 meter.

Redskapsbod

En mindre timrad redskapsbod som står på plintar. Taket är beklätt med korrugerad plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarkens areal uppgår till 8,4 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt uppgifter från fastighetsutdraget uppgår arealen betesmark och åkermark till 9 ha varav 1 ha är taxerad som bete och resterande 8 ha är taxerad som åkermark. Åkermarken har en god dränering och ligger mestadels väl samlad i fastighetens västra del, samt i mindre skiften kring gårdscentrum. Åkermarken är utarrenderad med 1-årigt avtal.

Skogsmark

Skogsmarksarealen uppgår enligt den av Mellanskog nyupprättade skogsbruksplanen till 56 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 8 762 m3sk vilket ger ett snittförråd på 156 m3sk/ha. Medelboniteten beräknas till 7,5 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen är baserat på virkesvolymen 32 % tall, 46 % gran och 21 % löv. Vidare tillkommer cirka 1 % ädellöv.

Åldersfördelningen är något snedfördelad och har en tyngdpunkt av skog i åldersklassen 40 – 49 år. Skogsmarken fördelar sig på två skiften, vilka har god åtkomst via väg. På det östra skiftet finns ett naturreservat vilket belastar 4,7 ha.

Nyckelbiotoper

Det finns enligt skogsstyrelsens tjänst Skogens pärlor inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakten har nyttjats av nuvarande ägare och är tillgänglig för en ny köpare vid tillträde. Jakten drivs för närvarande i Stensunda jaktvårdsförening, vilka bedriver jakt på cirka 650 ha. På markerna förkommer klövvilt i form av älg, rådjur samt vildsvin, även sporadisk förekomst av dovhjort.

Fiske

Fastigheten erbjuder goda möjligheter till fiske. I sjön Vällen har fastigheten andel i en fiskesamfällighet vilken disponerar fisket på en del av sjön. Där förekommer utöver de sedvanliga insjöarterna även kräftfiske (signalkräfta), och god förekomst av gös. I dammen i anslutning till gårdscentrum finns kräftor.

Övrigt

Planering för indragning av bredband pågår.

Rättsförhållande

Fastighet

Östhammar Stensunda 3:4

Ägare

Lennart Sundén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 69,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,0 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 8,4 ha
Övrigmark 6,6 ha
Summa: 72,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 653 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Åkermark 295 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Tomtmark 200 000 kr
Skog med restriktion 30 000 kr
Bostadsbyggnader 1 531 000 kr
Ekonomibyggnader 199 000 kr
Summa: 3 933 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 2 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Mäklarassistent

Victor Vretlund
Skogsmästare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Stensunda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning