Stjärneberg

Stjärneberg med 141 ha prod. skogsmark, 19 682 m3sk och exklusiv bostad från 2011.
Areal: 159 ha
Kommun: Ydre
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2018
Stjärnebergs gård ligger mellan Kisa och Österbymo, i södra Östergötland, den omfattar ett skifte på totalt 159,1 ha, varav 141,4 ha produktiv skogsmark. På fastigheten finns en nybyggd, vacker och exklusiv mangårdsbyggnad i utmärkt skick. Skogen har en jämn fördelning mellan gran och tall med tyngdpunkt på yngre och medelålders skog. Virkesförrådet uppskattas till 19 682 m3sk. Drivningsavstånden är generellt korta tack vare ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar som når över stora delar av fastigheten. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur.

Fastigheten erbjuder ett bekvämt boende i vacker natur och ett lönsamt skogsbruk. Tillgången på vilt och fiskevatten ger också goda förutsättningar för rekreation. Till Linköping, med internationell flygplats, är det drygt sju mil, Österbymo ligger drygt en och halv mil bort och till Kisa är det två mil.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Uppförd 2011 i stomme av trä med brädfodrad fasad på gjuten platta under tak av tegel. Samtliga fönster med isolerglas. Boytan uppgår till 200 kvm enligt taxeringen. Nedre plan fördelas på kök, grovkök, hall två rum och badrum. Köket är ljust och rymligt och med inredning från Lidhults kök. Exklusiva materialval och detaljer bl.a. en gasspis från Ilve. Övre plan fördelas på stor hall, tre sovrum, två klädkammare och badrum. I huset finns två eldstäder, på nedre plan en vacker öppen spis med glasinsats och på övre plan en gjutjärnskamin. Vattenburen uppvärmning med en Nibe jordvärmepump, golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre plan. Vatten tas från borrad källa och avlopp till trekammarbrunn med infiltration. På tomten finns två mindre uthus.

Gamla mangårdsbyggnaden

Uppförd i stomme av timmer med brädfodrad fasad på krypgrund under tak av tegel. Boytan uppgår till 103 kvm enligt taxeringen. Nedre plan fördelas på kök, skafferi, hall, vardagsrum och hall. Övre plan fördelas på hall, två rum och badrum. V/A är gemensamt med mangårdsbyggnaden. Huset är flyttat från platsen där det nya huset ligger och har renoveringsbehov.

Ekonomibyggnader

Loge

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 417 kvm enligt taxeringen. Rymmer en stor loge och ett mindre förvaringsutrymme. Sommarvatten och el finns.

Skog och mark

Betesmark

Till fastigheten hör 10,96 ha betesmark var av 7,42 ha godkända för gårdsstöd. Detta beror på att den övriga arealen är f.d. skogsmark som gjorts om till betesmark och ej ännu blivit godkänd. Stödrätter för 7,42 ha. Femårigt åtagande rörande allmän skötsel finns och löper mellan 2017 och t.o.m. 2021. Intäkten för 2018 tillfaller säljaren i sin helhet.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2015 och är ajourförd av Lennart Samuelsson med utförda åtgärder fram till idag. Den produktiva skogsmarken uppgår till 141,4 ha och virkesförrådet till 19 682 m3sk eller 139 m3sk per ha. 2018-års tillväxt är inte medräknad. Trädslagsfördelning är 52 % tall, 45 % gran och 3 % löv. Medelboniteten beräknas till 7,5 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 11 000 m3sk och ca 6 900 m3sk är slutavverkningsmoget.

Fastighetens vägnät är väl utbyggt vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar för ökad lönsamhet.

GROT-högen som ligger vid ladugården ingår ej i försäljningen.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 53,9 ha eller 38 %.

Skogen har ett taxeringsvärde på 7 601 000 kr för taxeringsåret 2017 detta baseras på arealen 133 ha och virkesförrådet 158 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad avseende rasbrant mot Drien.

Jakt

I markerna förekommer älg, vildsvin och rådjur samt övrigt småvilt. Jakten är tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Stjärnebergsgölen och Drien.

Övrigt

Del av Östgötaleden går igenom fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ydre Stjärneberg 1:3

Ägare

Gunilla Stjernevi 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 159,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 141,4 ha
Impediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Inägomark 13,9 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 13,5 ha
Summa: 172,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 7 601 000 kr
Skogsimpediment 31 000 kr
Betesmark 142 000 kr
Tomtmark 135 000 kr
Bostadsbyggnader 1 769 000 kr
Ekonomibyggnader 46 000 kr
Summa: 9 724 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 5 885 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Stjärneberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning