Stjärneborg

Naturskönt med vatten och fiske i Ralången samt Svartån. 14 200 m3sk. Inga byggnader.
Areal: 108 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 7/5 2018
Naturskön skogsfastighet med vatten och fiske i Ralången samt Svartån. Fastigheten utgörs av två skiften med en total areal om ca 108 ha varav 72 ha skogsmark, 25 ha impediment samt 6 ha jordbruksmark. Virkesförråd ca 14 200 m3sk. Jakten är tillgänglig för köparen. Inga byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades 2014 genom Ingarps Trä. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats med tillväxt fram till dags datum. Enligt den framskrivna skogsbruksplanen, som bifogas detta fastighetsprospekt, är virkesförrådet 15 703 m3sk för hela fastigheten. Från detta virkesförråd skall frånräknas skogsvolym som avser den mark som säljaren behåller samt avverkad volym efter 2014 enligt nedan:
Virkesförråd enligt framskriven skogsbruksplan 15 703 m3sk
Virkesförråd på den del som
säljaren behåller (avd 19 och 21 - 700 m3sk
samt del av 13, 15 och 16)
Avverkad volym 2015 (vindfällen) - 100 m3sk
Avverkad volym 2016 (gallring
avd 9 och 11) - 700 m3sk
Beräknat virkesförråd på
fastigheten som säljs 14 203 m3sk

Ett bedömt virkesförråd på fastigheten som utbjudes till försäljning är således ca 14 200 m3sk och bedömd skogsareal ca 72,1 ha. Uppgifterna om avverkad volym har erhållits av Ingarps Trä. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Bonitet 6,7 m3sk/ha. Trädslagsfördelning: tall 47%, gran 31%, löv 21% samt ek 1%.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken utgörs av ca 5,5 ha åker och 0,8 ha bete. Fastighetens jordbruksmark är upplåten enligt arrendeavtal som löper till 1/1 2022.

Jakt och fiske

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Med fastigheten följer vatten och fiske i Ralången samt Svartån.

Rättsförhållande

Fastighet

Aneby Stjärneborg 2:1, del av (ca 110 ha mark utan byggnader)

Ägare

Anwar Masri 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,1 ha
Impediment 25,5 ha
Inägomark 6,3 ha
Övrigmark 4,5 ha
Summa: 108,4 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde saknas för den del av fastigheten som utbjudes till försäljning.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Stjärneborg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning