Stömmarn

Skogsskifte vid Stömmarn, NV Ljusdal, med god bonitet. Virkesförråd ca 6 200 m³sk.
Areal: 41 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/6 2018
Försäljningsobjektet utgör ett skogsskifte beläget vid Stömmarn, knappt 3 mil nordväst om Ljusdal. Skogsskiftet, som tangerar Stömmatjärnens sydöstra strandlinje, har en total areal om ca 41 ha varav ca 39 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet anges till ca 6 200 m³sk och har god spridning över åldersklasserna. Medelboniteten anges till 5,9 m³sk/ha. Försäljningsobjektet kan bilda egen fastighet. Jakt i viltvårdsområde om ca 22 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Love Persson på Areal i Ljusdal. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 39,5 ha och virkesförrådet till 6 218 m³sk. Boniteten anges till 5,9 m³sk/ha. Skogen är fördelad över de flesta åldersklasserna och 2 867 m³sk av virkesförrådet återfinns i huggningsklasserna S1-S2. Tall är det dominerande trädslaget och utgör hälften av virkesförrådet medan gran står för 30% och löv 20%. Se bifogad skogsbruksplan för ytterligare information.

Stuga

Invid bilvägen som löper genom försäljningsobjektet finns en gammal stuga i dåligt skick. En gran har tidigare blåst ned och ligger över dess tak.

Jakt och fiske

Försäljningsobjektet är beläget i Ljusdals södra och västra viltvårdsområde om totalt ca 22 000 ha. Älgjakten är organiserad i 5 olika jaktlag medan småviltjakt får bedrivas över hela området. För vidare frågor om jakten vänligen kontakta Roland Fredholm, ordförande, på mobil: 070-601 07 64.

Fisket förvaltas av Ljusdals fiskevårdsområde. För ytterligare information hänvisas till deras hemsida,
http://ljusdalsfvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Sjövästa 12:1, omr av

Ägare

Bernt Olsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,5 ha
Impediment 1,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 41,5 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning