Stora Gavlö

Byggnadsfri skogsfastighet på god tillväxt nära sjön Bolmen 8 km syd Dannäs. Jakt- och fiskerätt.
Areal: 10 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 26/11 2018
Fastigheterna Värnamo Stora Gavlö 1:14 och 1:16 utbjudes till försäljning enligt uppdrag.
Byggnadsfri välarronderad skogsfastighet med fin ägofigur hållande ca 10,3 ha produktiv skogsmark och hög bonitet 9,2 enligt nyupprättad skogsbruksplan.
Fastigheten håller stor andel växtliga grandominerade ungskogar med god värdeutveckling och utgör en mycket attraktiv skogsinvestering för förstagångsköparen eller som lämpligt tillköp till befintligt skogsinnehav.
Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen. Fiskerätt i sjön Bolmen.
Fastigheten är belägen utefter länsgränsen ca 8 km söder om Dannäs mellan Värnamo och Ljungby.
Säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 700 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan av Sydved, oktober 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 10,3 ha och dess virkesförråd till ca 271 m3sk (medeltal ca 26 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 9,2 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 94 % gran och 6 % löv. Under planperioden beräknas tillväxten till ca 42 m3sk per år. Areal röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 9,1 ha. Areal gallringsskog G1 uppgår till ca 0,4 ha. Areal föryngringsavverkningsskog S2 uppgår till ca 0,8 ha. Det finns ingen kalmark K1 på fastigheten. Behov finns av beståndsvårdande ungskogsröjning och gallring, S2-skogen är föreslagen att slutavverkas enligt planen.

Fastigheten består av ett sammanhängande skogsskifte i fin arrondering. Den produktionsinriktade skogsmarken är grandominerad med välslutna och etablerade föryngringar. Medelboniteten är hög vilket borgar för god tillväxt, långsiktig avkastning och bra värdeutveckling för skogsmarken.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Fastigheten innefattas i Vittaryd-Tannåkers Älgskötselområde enligt Länsstyrelsen med gemensamhetsjakt på älg via Gavlö älgjaktlag som omfattar ca 750 ha. Enligt uppgift är älgtilldelningen för jaktlaget två vuxna och två kalvar innevarande jaktsäsong. Eventuellt medlemskap i jaktlaget sker efter diskussion och enligt överenskommelse mellan köparen och jaktlaget.

Fiske

Med fastigheten tillhör fiskerätt (andel i samfällt fiske) inom vattenområde i sjön Bolmen, se punkten ”Samfälligheter, vägar m.m.” nedan. Bolmen, som är en mycket populär fiskesjö, utgör Sveriges tionde största sjö och erbjuder ett rikt insjöfiske.
Försäljningsobjektet berörs även av Bolmens fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV18/90). För vidare information om fiskeregler för fiskerättsägare m.m., se Bolmens fiskevårdsområdesförenings hemsida: www.bolmensweden.com

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare samhällsinformation, se Värnamo kommuns hemsida: www.varnamo.se

Rättsförhållande

Fastighet

VÄRNAMO STORA GAVLÖ 1:14 och 1:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 321 000 kr
Summa: 321 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 6 000 kr
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Stora Gavlö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning