Stora Hamrum

Areal: 251 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 29 500 000 SEK
Anbudsdag: 9/3 2018
Stora Hamrum är en attraktiv lantbruksegendom med goda produktionsförutsättningar, belägen i Korsberga väster om Hjo. Landarealen uppgår till 250 ha varav 142 ha bördig åkermark och 58 ha virkesrik skogsmark. Huvuddelen av marken är belägen i en ägofigur och inom Stora Hamrums ägor ryms dessutom 16 ha betesmark samt 23 ha övrig mark.
Mangårdsbyggnaden är tilltalande och flankeras av två äldre flygelbyggander. Fastighetens gårdscentrum är väl placerad alldeles vid Tidans strandlinje och utgörs i övrigt av en bostad med två lägenheter, ladugård, spannmålsmagasin m.m.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (43)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Den stilfulla manbyggnaden på Stora Hamrum är uppförd under 1800-talet och tillbyggt på senare tid. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på torpargrund och lertegel på taket. Utvändigt är byggnaden beklädd med träpanel och fönstren är av typen 2-glasfönster. Boendet är på våning 1 och 2 och omfattar en ungefärlig boarea om ca 350 kvm, enligt taxeringsinformationen, fördelat på 10 rum. Invändigt möts man av generösa ytor och äldre byggnadsdetaljer såsom dubbla spegeldörrar och kakelugnar (samtliga husets eldstäder behöver provtryckas och ev åtgärdas innan de tas i bruk).

Bottenvåningen har en traditionell sex-delad planlösning, det vill säga ett brett mittparti med rymlig entré och storsal som på båda sidor omges av två rum. Salen är alltså placerad i husets mitt och försedd med två liknande rum på vardera sida. Entrén där uppgången till övre plan finns har ett rum med öppen spis till höger och köket till vänster som helt saknar inredning.

Tillbyggt finns toalett, tvättstuga och pigkammare Andra våning har ett stort vardagsrum, 4 sovrum samt ett äldre badrum.
Källare under del av huset innehållande pannrum med ej fungerande värmesystem. Idag finns enbart underhållsvärme via luftvärmepump och elelement. Eget avloppssystem av okänt utförande. Egen borrad vattenbrunn.

Bostad invid Tidan

Alldeles vid ån Tidan ligger ett bostadshus som idag är inredd med två lägenheter med en total boyta enligt taxeringsinformationen om ca 150 kvm. Båda lägenheterna är uthyrda till samma hyresgäst såsom boende i ena lägenheten och biodlingsverksamhet i den andra. Sammanlagda hyresintäkten uppgår till 96 000 kr/år och då ingår värme och hushållsel. Byggnaden som står på torpargrund har tegeltak och trästomme. Äldre avlopp av okänt utförande.

Granvik

Granvik ligger även detta alldeles vid ån. Denna gång är det Yan som rinner förbi i västlig riktning. Timrad stomme med putsade väggar och lertegel på taket. Även Granvik är uthyrt men främst som sommarboende. Hyresintäkten är 6 000 kr/år. Bostaden har eget vatten och avlopp av okänt utförande. Mindre förrådsbyggnad finns invid huset.

Ekonomibyggnader

Flygelbyggnader

Vid mangårdsbyggnaden ligger två äldre flygelbyggnader, troligen uppförda under 1800-talet. Båda byggnaderna, som är i stort behov av upprustning, har stenfot, timmerstomme och lertegeltak. Huvudsakliga användningen är i dag som förråd, garage och vedbod.

Ladugård

Välbyggd höghusladugård uppförd under 1950-talet. Byggnadsmåtten är ca 40x20 meter. Djurdel med äldre boxinredning på spaltgolv. Ovan djurdelen finns ett stort höränne med höhiss och hötork. Logdel med spannmålstork, Swegma satstork från början av 1980-talet med två lagringsfickor och två utlastningsfickor i plåt. Pannrum med oljepanna från 1980 med en effekt om 291 kW. Sedvanlig tippgrop och elevator. Utvändigt ladugården finns två silos för spannmålslagring om ca 280 kbm vardera samt två äldre kraftfodersilos. Byggnaden har trästomme och eternittak.

Vagnslider och verkstad

Före detta stallbyggnad uppförd 1901 som på senare tid använts som mindre gårdsverkstad, förråd och vagnslider. Murad stomme i tegel och tillbyggd i trä. På taket ligger lertegel.

Spannmålsmagasin

Äldre karaktärsbyggnad i bra skick i form av ett spannmålsmagasin i två plan med timrad stomme. Används idag som förråd och festlokal. Byggnaden som står på plintar bär lertegeltak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Stora Hamrum omfattar sammanlagt ca 142 ha åkermark på bördiga lerjordar i lätt böljande landskap. Bra skiftesindelning med stora brukningsskiften och bra belägenhet nära gårdscentrum. All mark är dikad, dock okänt när. Mindre del dikad under senare år. Åkermarken är utarrenderad till och med 2019-03-15 med ett årligt arrende om 300 000 kr/år. Arrendet är uppsagt och åkermarken skall avlämnas höstplöjd. I överlåtelsen ingår utan särskild ersättning 139,24 stödrätter med ett nuvarande, sammanlagt värde om ca 16 000 euro. Stödrätterna skall återlämnas av arrendatorn i samband med arrendets upphörande.

Betesmarken är upplåten årsvis och uppgår enligt jordbruksverkets blockareal till 15,6 ha. Dessa ligger i anslutning till dalgången invid Tidans sträckning och är därmed till viss del översvämningsmarker under perioder med mycket nederbörd. Arrendatorn innehar stödrätterna som tilldelats för betesmarken.

Jakt och fiske

Det finns flera jaktbara viltslag på fastigheten och tillgången på vilt bedöms som god där rådjur och älg är vanligast förekommande. Jakten är muntligt upplåten och tillgänglig för köparen 2018-06-30. Jatutrustning såsom jakttorn och liknande tillhör jakträttshavaren.
Stora Hamrum har fiskerätt till flera samfällda fiskevatten i både Tidan och Yan.

Skogsmark

Stora Hamrum omfattar 58,4 ha produktiv skogsmark med bra bonitet och tillväxt. Skogsmarken har övervägande andel äldre gallringsskogar och slutavverkningsmogna bestånd. Bra drivningsförhållanden och nära till allmänna vägar gör tillgängligheten god.

Virkesförrådet bedöms uppgå till 13 434 m3sk, enligt skogsbruksplan upprättad oktober 2017. Detta gör att Stora Hamrum idag har ett genomsnittligt virkesförråd på hela 230 m3sk/ha vilket är högre än genomsnittet för området. Noterbart är att under planperioden lämnas ett avverkningsförslag på hela 7 700 m3sk, nästan uteslutande föryngringsavverkningar. Boniteten uppgår till 7,9 m3sk och den löpande tillväxten är drygt 280 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är tall 48 %, gran 42 %,
björk 6 % samt löv 5 %.

Rättsförhållande

Fastighet

Hjo Hamrum 4:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 243,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,4 ha
Inägomark 168,3 ha
Impediment 11,4 ha
Tomtmark 4,4 ha
Tomtmark 7,3 ha
Summa: 249,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Bostadsbyggnader 1 983 000 kr
Ekonomibyggnader 349 000 kr
Summa: 2 332 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 543 400 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Jag är intresserad av fastigheten Stora Hamrum och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning